شرایط پیش فروش عادی و فروش فوری ایران خودرو در تیرماه

شرايط فروش اعتباري خودرو 206 صندوقدار ایران خودرو امروز (يكشنبه 94/03/31 )از ساعت 10 صبح درنمايندگي هاي مجاز اجرا شده است.

شرايط فروش فوري تيرماه 94 از روز دوشنبه مورخ 94/04/01راس ساعت 12 در سايت برقرار خواهد شد.

شرايط پيش فروش عادي تيرماه 94 از روز دوشنبه مورخ 94/04/01 راس ساعت 10صبح در سايت برقرار خواهد شد

 

نظر شما !!