کسب رتبه برتر تعالی توسط پارس خودرو در دومین دوره نظام ارزیابی منابع انسانی سایپا

شرکت پارس خودرو موفق به کسب رتبه برتر تعالی، در دومین دوره نظام ارزیابی منابع انسانی گروه خودرو سازی سایپا شد.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

پارس خودرو با اقدامات انجام داده طی سالیان گذشته و ایجاد سیستم های مکانیزه یکپارچه در سطح شرکت و دارا بودن نیرو انسانی خلاق و نو آور و حمایت مدیران ارشد موفق به کسب نشان سیمین شد .

این ارزیابی در سطح گروه سایپا برای سال 97 انجام شده و شرکت پارس خودرو با اختلاف امتیاز بالا موفق به کسب رتبه اول شده که در این دوره پارس خودرو به جهت مزیت ویژه کمیته انتصابات و ایجاد مدرسه مهارت ایمنی در واحد آموزش حائز بالا ترین امتیاز نسبت به سایر شرکت های گروه شده است.

در این ارزیابی شرکت های مگا موتور به عنوان شرکت دوم و و زامیاد و سازه گستر به صورت مشترک به عنوان شرکت سوم معرفی شدند.

منابع انسانی شرکت های گروه سایپا بر اساس ۱۲ معيار مدل با تمركز بر مفاهيم بنيادين تعالي مديريت منابع انساني همچون ارزش افزايي مشتريان داخلي, انعطاف پذيري و چابكي, پرورش استعداد كاركنان, توسعه قابليت هاي سازمان, شفافيت و پاسخگويي,عدالت و فرصت هاي برابر مورد سنجش و ارزشيابي قرار گرفته اند که منابع انسانی پارس خودرو با اختلاف امتیاز بالا نسبت به سایر شرکت ها موفق به کسب رتبه اول شده است.

گفتنی است مدل تعالی منابع انسانی یک چارچوب جامع مبتنی بر مجموعه‌ای از ارزش‌های محوری، معیارها و شاخص‌ها در حوزه منابع انسانی سازمان است كه به مدیران منابع سازمانی كمك می‌كند با ارزیابی مستمر فعالیت‌ها، فرآیند و نتایج منابع انسانی سازمان، نقاط قوت و فرصت‌ها را شناسایی و برای بهبود آن‌ها و رسیدن به سازمان یادگیرنده و توسعه یافته برنامه‌ریزی کنند.

پارس‌خودرو 9 گواهینامه و تائیدیه سيستم مديريت را دریافت کرد

سرژیک صادقی مدیر تعالی پارس خودرو اظهار کرد: در اين مميزي 9 استاندارد از 10 استاندارد اصلي تعريف‌ شده در سيستم مديريت يکپارچه (به‌جز 17025ISO)، مورد ارزيابي قرار گرفت و استقرار، ارتقاء و نگهداري مؤثر تمامي سيستم‌ها، فرآيند هاي مرتبط با اين استانداردها بدون هيچ‌ گونه عدم انطباقي، تائيد شده و براي صدور يا ابقاء گواهينامه، تائيديه مربوطه توصيه شدند.

وي در این راستا توضیح داد: نتيجه مميزي، صدور گواهينامه سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مبتني بر 2018:4500ISO، ارتقاء و صدور گواهينامه سيستم مديريت انرژي مبتني بر 50001: 2018 ISO، صدور تائيديه حل اختلافات برون‌ سازماني مبتني بر 10003: 2018ISO و ارتقاء تائيديه سنجش رضايت مشتريان مبتني بر 10004: 2018 ISO بوده است.

این مقام ارشد پارس خودرو با بيان اينکه اين مميزي طي سه روز و توسط تيم هفت نفره انجام شد تصريح کرد: گواهينامه‌ها و تائيديه هاي 9001:2015 ISO، 14001: 2015ISO، 2018 10002: 2018 ISO، 10015:1999 ISO و 14031: 2013 ISO نيز در اين مميزي ابقاء شدند.

صادقي همچنین اشاره کرد: از مشخصه‌هاي بارز سيستم مديريت يکپارچه (IMS) پارس‌خودرو مي‌توان به استفاده از آخرين ويرايش استانداردهاي بين‌المللي، يکپارچگي کامل مابين تمامي سيستم‌ها و فرآيندها، اجراي متمرکز و يکپارچه مميزي‌ هاي داخلي و عموماً به‌کارگيري دانش سازماني براي استقرار و ارتقاء سيستم‌ها تأکيد کرد؛ که در گزارش سر مميز آن TÜV NORD نيز به آن‌ها اشاره‌ شده است.

وي اشاره کرد: توسعه تعالي سازماني از طريق به‌کارگيري مؤثر مفاد استانداردهاي سيستم‌هاي مديريتي در عملکردهاي سازمان، در قالب يک سيستم يکپارچه متکي بر دانش سازماني رويکرد پارس‌خودرو جهت ايجاد سازماني پايدار، مشتري مدار و متعهد به مسئوليت‌هاي اجتماعي و زيست‌محيطي است.

انتهای پیام/

رونق توليد در گرو توجه به ايمنی و نيروی انسانی است

بازدید مدیرعامل جدید پارس خودرو از خطوط تولید

مدیریت پارس خودرو به شیخ زاده رسید/ سکان مدیریت سایپا کاشان در دست آقامحمدی

از تحریم سخت خودروسازی تا تحمیل زیان های پیاپی به خودروسازان / جایگزینی بهتر است یا انتظار؟

رونق توليد در گرو توجه به ايمنی و نيروی انسانی است

نظر شما !!