پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کامپیوتر

سامانه پرداخت خسارت توسط خودروسازان

بر اساس اصلاحیه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف هستن سامانه پرداخت خسارت به منظور آگاهی مشتریان راه اندازی نمایند. خودروسازان و واردکنندگان خودرو باید سامانه‌ای را برای آگاهی مشتریان از میزان و چگونگی دریافت خسارت‌های قانونی، راه‌اندازی کنند. براساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، خودروسازان […]

سهیل زنگنه
چهارشنبه - ۸ مهر ۱۳۹۴

بر اساس اصلاحیه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف هستن سامانه پرداخت خسارت به منظور آگاهی مشتریان راه اندازی نمایند.

خودروسازان و واردکنندگان خودرو باید سامانه‌ای را برای آگاهی مشتریان از میزان و چگونگی دریافت خسارت‌های قانونی، راه‌اندازی کنند. براساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم هستند در موارد ناشی از سوءعملکرد، وجهی را به‌عنوان خسارت به مشتریان پرداخت کنند.

یکی از این موارد تاخیر در تحویل خودروی فروخته‌شده است؛ به‌گونه‌ای‌که خودروسازان و واردکنندگان خودرو در صورت تاخیر در تحویل خودرو باید خسارت تاخیر در تحویل را به‌صورت روزشمار به مشتریان پرداخت کنند.

یکی دیگر از این موارد نیز پرداخت خسارت خواب خودرو در تعمیرگاه‌ها است به‌گونه‌ای‌که اگر خودروی مشتریان به‌دلیل نبود قطعه در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو متوقف شود، این شرکت‌ها ملزم به پرداخت خسارت خواب خودرو به مشتری خواهند بود. در این موارد طبق مفاد اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، خودروسازان و واردکنندگان خودرو باید نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای برای آگاهی مشتریان از میزان و چگونگی دریافت خسارت‌های قانونی، اقدام کنند. در ماده 59 این قانون آمده است: عرضه‌کننده خودرو یا واسطه فروش و خدمات پس از فروش باید سامانه‌ای را برای پرداخت هزینه خسارات وارده به مصرف‌کننده (مورد اشاره در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و آیین‌نامه اجرایی آن) راه‌اندازی و اجرا کند.

دیدگاه خود را بنویسید

کیوسک مطبوعاتی