علت کاهش سهمیه سوخت برخی وانت بارها چیست؟

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص چرایی کاهش سهمیه سوخت برخی وانت بارها گفت: این وانت‌ها جز خودرو‌های پرمصرف بوده اند که دوگانه سوز شده اند و مقدار بنزین سهمیه ای آنها مطابق با مصوبات قانونی کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: طی سه روز گذشته سهمیه سوخت مردادماه وانت بار‌ها به کارت سوخت رانندگان واریز شد.

وی ادامه داد: سهمیه عملکردی اعتباری بخش حمل ونقل عمومی پس از تایید از سوی وزارت خانه‌های مربوطه و ارسال اطلاعات به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی دو روز گذشته واریز شد.

گزارش خودرو

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص کاهش بخشی از سهمیه سوخت برخی از وانت بار‌ها بیان کرد: این وانت‌ها جز خودرو‌های پرمصرف بوده اند که دوگانه سوز شده اند و مقدار بنزین سهمیه ای آنها مطابق با مصوبات قانونی کاهش یافته است.

انتهای پیام/ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان خودرو

صدور 700 هزار کارت سوخت برای خودروهای شخصی تا به امروز

مشکلی برای توزیع سهمیه نوروزی وجود ندارد

آخرین وضعیت از سهمیه سوخت جانبازان

سهمیه سوخت اضافه برای خودروهای فعال در حمل و نقل اینترنتی

صفر تا صد چگونگی دریافت کارت سوخت

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام آمیکو مدیران خودرو کرمان موتور>

اتو خسروانی

نظر شما !!