خرید و فروش خودروهای ورود موقت مشمول قانون قاچاق است

طبق اعلام معاون فنی گمرک، خرید و فروش خودروهای ورود موقت قبل از انجام تشریفات قطعی گمرک را مشمول قانون قاچاق است.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در نامه ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی خواستار تعیین تکلیف خودروهای عبور موقت شد.

در این نامه آمده است‌: پیرو بخشنامه های مربوط به ورود موقت خودروهای سواری منتهی به بخشنامه شماره ٧٠٢٢١۰ /٩٩/ ٩٨ مورخ ١٩ /٦ /٩٩ دفتر واردات گمرک ایران، مقتضی است دستور فرمایید بقید فوریت و بصورت مستمر نسبت به پیگیری های لازم و قانونی تا حصول نتیجه در خصوص خودروهای سواری گذرموقت وارده تحت صحابت کارنه دوپاساژ و یا پروانه ورود موقت اقدام لازم معمول نمایند. ضمناً هنگام پذیرش ورود موقت خودرو طبق مفاد تبصره ذیل بند ٢ ماده ١٤٣ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، ضمن احراز هویت مالک خودرو بصورت حضوری، مرز خروجی، از دارنده جواز عبور (یا شخصی که پروانه ورود موقت بنام ایشان صادر می‌شود) استعلام و به منظور پیگیری آتی، در جواز عبور یا اظهارنامه ورود موقت مربوطه درج شود. همچنین عواقب واگذاری یا فروش خودروی ورود موقت شده قبل از انجام تشریفات قطعی گمرکی خودروی مورد نظر با رعایت کلیۀ مقررات مربوطه و شمول مقررات قاچاق، به ذینفع اعلام گردد. شایان ذکر است حضور شخص مالک خودرو یا دارندۀ جواز که نام وی در جواز عبور درج گردیده است در هنگام ارائه درخواست تمدید مهلت تردد خودرو نیزالزامی است.

ضمناً با توجه به اهمیت موضوع، دستور فرمایید آمار و آخرین وضعیت خودروهای ورود موقت شده و اقدام قانونی صورت پذیرفته در خصوص خودروهایی که در موعد مقرر تحویل یا از کشور خارج نشده اند را از ابتدای سال ١٣٩٧ تاکنون در قالب فایل اکسل و به شرح زیر تهیه و ظرف حداکثر ٥ روز اداری ، به این حوزۀ معاونت ارسال نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال آمار مربوطه پس از مهلت تعیین شده به منزله عدم ورود موقت خودرو توسط آن گمرک بوده و هیچگونه توضیحی مسموع نمی باشد.

گزارش خودرو

١- خودروهایی که بدلیل عدم تمدید مهلت تردد توسط صاحبان کالا یا عدم تحویل خودروها، گزارش وقوع جرم قاچاق تنظیم و در مراجع رسیدگی کننده تحت رسیدگی و پیگیری است.

٢- خودروهایی که با اخذ پروانۀ ورود موقت یا تحت صحابت کارنه دوپاساژ و یا تمدید مهلت تردد خودرو، در حال تردد قانونی در کشور می باشند.

٣- خودروهایی که بدلیل اتمام مهلت تردد آنها و بسته بودن مرزهای خروجی بدلیل شرایط کرونا، درحال حاضر تحویل گمرک شده و برای آنها قبض انبار صادر شده است.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهدۀ بالاترین ردۀ اجرایی گمرک مربوطه و مسئولیت نظارت کامل بر اجرای آن برعهدۀ ناظرین محترم حوزه های نظارت بوده ، بدلیل حساسیت و فوریت موضوع، دستور ارسال پاسخ در موعد مقرر مورد تأکید است.

انتهای پیام/

چه سرنوشتی در انتظار خودروهای مانده در گمرک است؟

کارشناسان مجازی دلیل اصلی مشکلات در ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک هستند

استفاده از خودروهای قاچاق در مناطق آزاد/ پیشنهاد رئیس سازمان استاندارد به دولت

خودروهای قاچاق اسناد و مدارک جعلی دارند

دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف هر چه سریعتر خودروهای وارداتی

چرا گمرک در خصوص ۴۴ تویوتای توقیفی توضیحی نداده است؟

داستان بنز و ب ام و هایی که استاندارد نیستند!

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!