نظر پلیس در ارتباط با موتورسواری بانوان | مبنای صحبت ما قانون است

رئیس پلیس تهران درخصوص موتورسواری بانوان بیان کرد: مبنای صحبت ما قانون است، قانون، گواهینامه را مدنظر قرار داده، هر کسی که گواهینامه داشته باشد، مشکلی برای رانندگی نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

سردار محمد حسین حمیدی رئیس پلیس تهران بزرگ درخصوص موتورسواری بانوان و نظر پلیس در این رابطه، اظهار کرد: مبنای صحبت ما قانون است، قانون، گواهینامه را مدنظر قرار داده، هر کسی که گواهینامه داشته باشد، مشکلی برای رانندگی نخواهد داشت، در جایی که برخورد صورت می‌دهیم، استنادمان قانون است، موتورسواری بانوان نیز فراوانی نداشته و به صورت محدود بوده که در چند مورد توقیف و برخورد صورت گرفته است.

رئیس پلیس تهران بزرگ درباره برخورد پلیس با پلاک های مخدوش نیز گفت: برخورد با پلاکهای مخدوش جزو اولویتهای کاری ما است، یکی از مسیرهای دور زدن قانون دستکاری پلاک است که در این حوزه، هم همکاران و هم دوربینهای شهری و برون‌شهری، اعمال قانون را صورت می‌دهند.

گزارش خودرو

وی اشاره کرد: وقتی پلاک دستکاری شود، برای فردی که تخلفی نداشته، جریمه صادر می‌شود لذا باید آنقدر هزینه تخلف توسط ما و مرجع قضائی بالا رود، که حق از فرد دیگری ضایع نشود، برخی از جرائم اشتباهی صادر شده مربوط به دستکاری پلاک است، مراکز رسیدگی ما در این موضوع فعال هستند و به این موارد رسیدگی می‌کنند همچنین با متخلفان بدون اغماض برخورد می‌شود.

این مقام انتظامی درباره برخورد پلیس راهور با خودروهایی که اقدام به سگ‌گردانی می‌کنند، بیان کرد: برخورد با سگ‌گردانی در خودرو، جزو برخوردهای روزمره پلیس راهور تهران بزرگ است، خودروهایی که سگ‌گردانی انجام دهند توقیف و راننده آن اعمال قانون می‌شوند، این اقدام (سگ‌گردانی) یکی از مصادیق مربوط به حواس‌پرتی راننده است.

رئیس پلیس راهور تهران گفت: نه تنها سگ بلکه هیچ حیوانی نباید در خودرو رها بلکه باید در جعبه و باکسی قرار داده شود تا ایجاد مزاحمت نکند.

انتهای پیام \

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!