سبد مشکلات قطعه سازان با قطعی برق تکمیل شد!

به گفته دبیر انجمن قطعه سازان قطعی های مکرر برق تاثیرات بسیار منفی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی گذاشته است.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به مشکلات قطعی برق، گفت: قطعی های مکرر برق تاثیرات بسیار منفی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی گذاشته و زنجیره تامین را با مشکل مواجه کرده است.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه مدت زمان زیادی برق نبود، تولید قطعه کاهش پیدا کرد. از طرفی باعث شد تمام دستگاه های الکترونیکی و بردها بسوزد و زیان هنگفتی به صنعت قطعه سازی وارد شود. این روند باعث شد تعداد خودروهای مانده در کف پارکینگ خودروسازان افزایش یابد، اکنون تعداد خودروهای تولید شده مانند قبل است، اما این خودروها ناقص تولید می شود.

دبیر انجمن قطعه سازان گفت: قطعی برق باعث شده تولید قطعات به شدت دچار مشکل شود. اکنون خودروسازان تولید روزانه مانند قبل را دارند، اما این خودروها را نمی توانند تجاری کنند چرا که نقص قطعه دارند و بیشتر خودروهای ساخته شد در کف پارکینگ ها می ماند.

بیگلو گفت: اکنون باید فکری به حال جبران این خسارت کرد تا بتوانیم تولید را افزایش دهیم و از طرفی عرضه به بازار افزایش یابد تا مجدد شاهد گرانی نباشیم.

انتهای پیام \ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

قطعه سازان اهلیت مالکیت و مدیریت خودروسازی را دارند

«تارا» مجموعه‌ای از اولین‌ها در سیستم برق و الکترونیک محصولات ایرانی

پژو و رنو به خواست خود از کشور خارج نشدند

قطعه سازان قدرت مقابله با تحریم های داخلی را ندارند

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!