کدام کشور بزرگترین خودروساز دنیاست؟/ ایران بیستمین خودروساز بزرگ دنیا

طبق بررسی های صورت گرفته کشور چین بزرگ‌ترین خودروساز جهان محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

صنعت خودرو کماکان در انحصار چند کشور معدود باقی مانده و بیشتر خودروهای جهان در شش کشور نخست تولید می شوند.

آمارهای فوق با استناد به گزارش سازمان بین المللی تولیدکنندگان وسایل موتوری- مستقر در پاریس- و تا انتهای سال 2019 تهیه شده است.

چین

حجم کل خودروهای تولید شده تا پایان سال 2019: 25 میلیون و 720 هزار و 665 دستگاه

میزان تغییر در تولید خودرو به نسبت سال قبل: 7.5 درصد کاهش

آمریکا

حجم کل خودروهای تولید شده تا پایان سال 2019: 10 میلیون و 880 هزار و 919 دستگاه

میزان تغییر در تولید خودرو به نسبت سال قبل: 3.7 درصد کاهش

ژاپن

حجم کل خودروهای تولید شده تا پایان سال 2019: 9 میلیون و 684 هزار و 298 دستگاه

میزان تغییر در تولید خودرو به نسبت سال قبل: 0.5 درصد کاهش

آلمان

حجم کل خودروهای تولید شده تا پایان سال 2019: چهار میلیون و 661 هزار و 328 دستگاه

میزان تغییر در تولید خودرو به نسبت سال قبل: 9 درصد کاهش

هند

حجم کل خودروهای تولید شده تا پایان سال 2019: چهار میلیون و 516 هزار و 17 دستگاه

میزان تغییر در تولید خودرو به نسبت سال قبل: 12 درصد کاهش

مکزیک

حجم کل خودروهای تولید شده تا پایان سال 2019: سه میلیون و 986 هزار و 794 دستگاه

میزان تغییر در تولید خودرو به نسبت سال قبل: 2.8 درصد کاهش

کره جنوبی

حجم کل خودروهای تولید شده تا پایان سال 2019: سه میلیون و 950 هزار و 617 دستگاه

میزان تغییر در تولید خودرو به نسبت سال قبل: 1.9 درصد کاهش

برزیل

حجم کل خودروهای تولید شده تا پایان سال 2019: دو میلیون و 944 هزار و 988 دستگاه

میزان تغییر در تولید خودرو به نسبت سال قبل: 2.2 درصد افزایش

اسپانیا

حجم کل خودروهای تولید شده تا پایان سال 2019: دو میلیون و 822 هزار و 355 دستگاه

میزان تغییر در تولید خودرو به نسبت سال قبل: 0.1 درصد افزایش

فرانسه

حجم کل خودروهای تولید شده تا پایان سال 2019: دو میلیون و 202 هزار و 460 دستگاه

میزان تغییر در تولید خودرو به نسبت سال قبل: 2.9 درصد کاهش

رتبه ایران

ایران با تولید 821 هزار و 60 دستگاه خودرو، بالاتر از لهستان و مالزی و رومانی و پایین تر از ترکیه و انگلیس و ایتالیا به عنوان بیستمین خودروساز بزرگ جهان معرفی شده است.

انتهای پیام/ منبع: ایسنا

لاماری ایلیا ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!