تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو ملزم به پرداخت مالیات شدند

به گفته معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور، بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال است.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور اظهار کرد: با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ١٤۰۰ از تاریخ ١٣ دی ١٤۰۰ و بر اساس تبصره (2) ماده (30) قانون مذکور، اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.

وی افزود: واردکنندگان و کارخانجات سازنده و مونتاژ کننده انواع خودرو، ضرورت دارد از تاریخ اجرای قانون یاد شده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده بر اساس ماخذ مذکور در تبصره (1) ماده (28) قانون موصوف، به نرخ یک درصد برای انواع خودروهای تولید داخل و دو درصد برای انواع خودروهای وارداتی کنند.

انتهای پیام/ منبع: ایسنا

مالیات خودروهای بالای یک میلیارد چطور محاسبه می شود؟

مالیات خودروهای یک میلیاردی چقدر است؟

مالیات بر عایدی سرمایه به خودرو دوم تعلق می گیرد

قانون مالیات بر خانه و ماشین های لوکس در چه مرحله ای قرار دارد؟

کدام خودروها در سال جاری باید مالیات بپردازند؟

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!