بازدید رایگان زمستانی محصولات MG

مدیاموتورز طرح بازدید رایگان زمستانی محصولات ام جی را معرفی کرد.

  بنابراعلام مدیاموتورز این طرح شامل بازدید خودرو، 40 درصد تخفیف روغن موتور و فیلتر روغن و 10 درصد تخفیف سایر قطعات است.
  طرح مذکور از روز 28 آذر آغاز خواهد شد و تا سوم دی ماه ادامه خواهد داشت.

  گزارش خودرو

  برای اطلاعات بیشتر به وب سایت این شرکت (iran-mg.com) مراجعه نمایید.

  ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام آمیکو مدیران خودرو

  نظر شما !!