جدیدترین قیمت موتورسیکلت های بنلی + جدول

طبق معاملات صورت گرفته در بازار موتورسیکلت، موتورسیکلت لئونچینو 249 سال 1401 با قیمت 135 میلیون تومان به فروش می رسد.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو،

براساس معاملات صورت گرفته در بازار، قیمت موتورسیکلت های بنلی موجود در بازار به شرح زیر است:

 

مدل قیمت ( تومان )
کی وی vieste 249 سال 1401 ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
اس 180 سال 1399 ۶۰,۵۰۰,۰۰۰
اس 180 سال 1400 ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
اس 180 سال 1401 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کی وی 150 سال 1399 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کی وی 150 سال 1400 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کی وی 150 سال 1401 ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو 249 سال 1399 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو 249 سال 1401 ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو 249 سال 1400 ۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰
اس 249 سال 1399 ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰
اس 249 سال 1401 ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
اس 249 سال 1400 ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی 25 ان سال 1399 ۷۲,۵۰۰,۰۰۰
تی ان تی 25 ان سال 1400 ۸۷,۵۰۰,۰۰۰
تی ان تی 25 ان 1401 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی 135 سال 1399 ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
تی ان تی 250 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی 150 سال 1399 ۴۸,۵۰۰,۰۰۰
تی ان تی نیو 150 سال 1400 ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی 150 سال 1401 ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ار کی 249 سال 1399 ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
تی ار کی 249 سال 1400 ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰
تی آر کی 250 ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
تی آر کی 249 سال 1401 ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
وی زد 125 سال 1399 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
وی زد 125 سال 1400 ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
125 SETA سال 1399 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
تی ان 250 سال 1400 ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
ریس 249 سال 1399 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی 249 اس ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
سیتی 150 سال 1401 ۵۵,۵۰۰,۰۰۰
ایلیا ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!