نخستین خودرو چه زمانی وارد کشور شد؟

نخستین خودرو در 21 آذرماه سال 1281 توسط مظفرالدین شاه وارد کشور شد.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو 

مظفرالدین‌شاه اولین اتومبیل را در 21 آذر سال 1281 وارد ایران کرد.

مظفرالدین‌ شاه که در سفر به فرنگ شیفته این وسیله جدید شده بود، با وجود خالی بودن خزانه، با قرض گرفتن از بانک ملی شاهنشاهی که متعلق به انگلیسی‌ها بود، اتومبیل نفت‌سوز مدل 1900 را به قیمت 4000 تومان از فرانسه خرید.

انتهای پیام/

نظر شما !!