خرید اجباری اتوبوس چینی

عضو شورای شهر تهران با ذکر امکان تولید اتوبوس های داخلی اعلام کرد تنها میتوانیم اتوبوس چینی بخریم.

اقبال شاکری در پاسخ به سوالی در خصوص علت خرید اتوبوسهای حمل و نقل عمومی از کشورهای خارجی توسط شهرداری گفت: دولت چین فاینانس‌هایی به منظور خرید اتوبوس در اختیار شهرداری تهران قرار داده است. هر چند ما هم به عنوان اعضای شورای شهر با این امر موافق نیستیم اما شهرداری برای نخریدن اتوبوس از این کشور اختیاری ندارد.

وی اظهار کرد: تنها امتیازی که در اختیار شهرداری تهران قرار داد همین فاینانس چین است؛ به علت شرایط حاکم بر فاینانس ایران و چین لازم است اتوبوسهای حمل و نقل عمومی از این کشور خریداری شود.

شاکری در ادامه این گفتگو به توانایی شرکتهای واگن سازی داخلی در جهت تامین نیازهای حمل و نقل اشاره کرد و افزود: شهرداری کاملا با بهره گیری از منابع داخلی در زمینه حمل و نقل عمومی موافق است و باید شرکتهای واگن سازی و اتوبوس سازی داخلی حمایت شوند چرا که این شرکتها تا ۹۰ درصد قادرند اتوبوسهای چینی را در داخل بسازند؛ بنابراین به حمایت نیاز دارند.

این عضو شورای شهر تاکید کرد: به دولت توصیه کردیم اگر هم فاینانسی را باز می کند تک محصوله و تک کشوری نباشد چرا که ضروری به نظر می رسد با کشورهای دیگر هم ارتباط برقرار شود.

گزارش خودرو

وی مشارکت بخش خصوصی را بهترین راه حل برای حمایت از تولید داخلی اتوبوس دانست و گفت: شهرداری برای این موضوع روش جدیدی در نظر گرفته است؛ به این ترتیب که به طور مستقیم وارد خرید اتوبوس نمی شود بلکه بخش خصوصی اتوبوس را خریداری می کند و به میزان سرویس هایی که به مردم می دهد همچنین به ازای هر کیلومتر ما به تفاوت قیمت واقعی و مبالغ دریافتی از مردم، هزینه آن را به صاحبان اتوبوس ها می پردازد.

وی همچنین پیش بینی کرد که امسال حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس داخلی به ناوگان اتوبوسرانی تهران افزوده شود.

این عضو شورای شهر تهران، با بیان اینکه میزان اتوبوسهای مورد نیاز دو برابر تعداد اتوبوسهای فعلی است، به بازسازی و نوسازی نیمی از این اتوبوسها اشاره و اظهار کرد: بهتر است در این زمینه، سازمان شهرداری را کوچک کنیم و بیشتر به نظارت و کیفیت بپردازیم. اجازه دهیم بخش خصوصی ذیصلاح، اتوبوس های مورد نیاز را خریداری کرده و مطابق نظم و نیازی که شهرداری اعلام می کند، اتوبوس ها بین مناطق توزیع شوند تا رقابت کیفیتی اتوبوس ها هم افزایش یابد.

منبع: مهر

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام آمیکو مدیران خودرو کرمان موتور>

نظر شما !!