شرایط فروش محصولات سایپا (فروردین 95)

اولین شرایط فروش محصولات سایپا پس از نوروز توسط این شرکت اعلام شده و از هم اکنون فعال است.

به اطلاع متقاضیان محترم می رساند به مناسبت سال نو شرایط فروش محصولات سایپا از روز دوشنبه به تاریخ ۹۵/۰۱/۱۶ ساعت ۱۴ بعد از ظهر به شرح زیر جاری می باشد .
جدول شماره یک :

شرایط پیش فروش اعتباری گروه X100 ( همه مدلها به جز سایپا ۱۱۱ – خرداد )

شرایط پیش فروش اعتباری گروه X100 ( همه مدلها به جز سایپا ۱۱۱ – خرداد )_فروردین95

جدول شماره دو :

شرایط پیش فروش اعتباری گروه X200( خرداد )

شرایط پیش فروش اعتباری گروه X200( خرداد )_فروردین 95

جدول شماره ۳ :

شرایط پیش فروش اعتباری ( خرداد ) خودروهای سراتو و آریو H200

شرایط پیش فروش اعتباری ( خرداد ) خودروهای سراتو و آریو H200_فروردین 95

جدول شماره چهار :

شرایط پیش فروش نقدی دو ودیعه ای ( خرداد )

شرایط پیش فروش نقدی دو ودیعه ای ( خرداد )_فروردین 95

جدول شماره ۵:

شرایط پیش فروش اعتباری گروه X100 ( همه مدلها به جز سایپا ۱۱۱ – تیر )  شرایط پیش فروش اعتباری گروه X100 ( همه مدلها به جز سایپا ۱۱۱ – تیر )_فروردین 95

جدول شماره ۶ :

گزارش خودرو

شرایط پیش فروش اعتباری گروه X200 ( تیر )

شرایط پیش فروش اعتباری گروه X200 ( تیر )_فروردین 95

جدول شماره ۷ :

شرایط پیش فروش اعتباری سراتو ( تیر )

شرایط پیش فروش اعتباری سراتو ( تیر )_فروردین 95

جدول شماره ۸ :

شرایط پیش فروش نقدی دو ودیعه ای ( تیر به بعد – قیمت غیر قطعی )

شرایط پیش فروش نقدی دو ودیعه ای ( تیر به بعد – قیمت غیر قطعی )_فروردین 95

جدول شماره ۹ :

شرایط پیش فروش نقدی یک ودیعه ای ( تیر به بعد غیر قطعی )

شرایط پیش فروش نقدی یک ودیعه ای ( تیر به بعد غیر قطعی )_فروردین 95

در صورت افزایش قیمت ناشی از عوارض ، بیمه و سایر هزینه ها موارد طی دعوتنامه از مشتریان ثبت نام های قطعی دریافت می گردد .

قیمت در شرایط غیر قطعی در زمان دعوتنامه مشخص می گردد .

در پیش فروش ها، تیپ و رنگ در زمان تحویل و ارسال دعوتنامه مشخص می گردد.

مابقی قیمت در زمان تحویل و ارسال دعوتنامه مشخص می گردد .

در پیش فروش های اعتباری مبلغ وام اعلامی در مابه التفاوت مشتری در زمان ارسال دعوتنامه لحاظ خواهد شد و مبالغ چکهای شخصی در زمان دعوتنامه مشخص می گردد .

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!