قیمت انواع موتورسیکلت در بازار ایران

موتور سیکلت هیوسانگ موجود در بازار ایران 207 میلیون ریال به فروش می رسد. همچنین موتور سیکلت 125 سی سی تک تاز یکی از ارزان ترینهای بازار ، 15 میلیون ریال قیمت خورده است.

قیمت موتورسیکلت

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!