تولید انواع وانت در ایران افزایش یافت

تولید انواع وانت در ایران ۱۲.۳ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، مرداد ‌ماه امسال تولید انواع وانت در گروه صنعتی ایران خودرو ۳.۳ درصد کاهش یافته و از ۲۲۴۴ دستگاه در مرداد ‌ماه سال ۱۳۹۴ به ۲۱۶۹ دستگاه رسید.

اما تولید انواع وانت در گروه خودروسازی سایپا به عنوان رقیب ایران خودرو با رشد ۲۳.۵ درصدی همراه بوده و از ۳۶۴۸ دستگاه در مرداد ‌ماه سال گذشته به ۴۵۰۴ دستگاه افزایش یافت.

در این مدت تولید انواع وانت در گروه بهمن نیز افزایشی بوده و با رشد ۱۱.۳ درصدی از ۷۵۳ دستگاه در مرداد ‌ماه سال ۱۳۹۴ به ۸۳۸ دستگاه افزایش یافت.

مرداد ‌ماه امسال تولید وانت در دیار خودرو اما متوقف شده و با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۴۳ دستگاه در مرداد ‌ماه ۱۳۹۴ به صفر رسید.

تولید انواع وانت در خودروسازی مرتب نیز مانند دیار خودرو متوقف شده و از سه دستگاه در مرداد ‌ماه سال ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

ایران خودرو قیمت جدید وانت آریسان را تعیین کرد

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!