سفر مقامات ارشد رنو به ایران براي تعامل با قطعه سازان

سه مقام ارشد مهندسی، خرید و تولید رنو اس.آ.اس در راس هیاتی بلند پایه براي دیدار با قطعه سازان داخلی هفته آینده به ایران سفر می کنند.

گسپر گسکون، قائم مقام ارشد مهندسی، سارلا دپوت، قائم مقام ارشد خرید و دلوس موزوس قائم مقام ارشد تولید و زنجیره تامین و تیم کارشناسی همراه در سفري سه روزه از خطوط تولید تامین کنندگان رنو در ایران بازدید خواهند کرد.
به گفته رامتین اسماعیلی، قائم مقام اجرایی رنوپارس “این سفر به منظور بازدید مقامات ارشد رنو از تامین کنندگان داخلی و همچنین ارزیابی و رفع مشکلات آنهاست”.
این دومین سفر گسپر گسکون، قائم مقام ارشد مهندسی رنو به ایران در سال جاري است. انجام این بازدیدها یکی از اقدامات چندگانه رنو براي تسریع پیوستن قطعه سازان ایرانی به زنجیره تامین جهانی رنو است .
قائم مقام اجرایی رنوپارس در این خصوص گفت: “یکی از اولویت هاي رنو در بازارهاي استراتژیک خود از جمله ایران، رساندن نرخ داخلی سازي محصولات به 80 درصد است. به همین منظور ما در تلاش هستیم با انتقال دانش فنی به قطعه سازان به آنها کمک کنیم کیفیت و کمیت تولیدات خود را افزایش دهند. از سوي دیگر ما در تلاشیم قطعه سازان ایرانی را وارد زنجیره تامین جهانی رنو کنیم. مقامات ارشد رنو نیز در همین راستا به ایران سفر کرده اند تا راه را براي رسیدن به این هدف هموار کنند”.
تنها چند روز قبل از این بازدید، مدیران ارشد و کارشناسان رنو پارس در همایشی یک روزه با اعضاي انجمن قطعه سازان فرانسه در ایران دیدار کردند تا آنها را تبادل دانش با قطعه سازان ایرانی از طریق تاسیس شرکتهاي مشترك (جوینت ونچر) تشویق کنند. برگزاري همایش قطعه سازان ایرانی در پاریس در خرداد ماه گذشته نیز یکی دیگر از اقدامات رنو در این خصوص بود.

رنو کوئید جایگزین پراید یا محصول ارزان قیمت ایران خودرو؟

رنو کوئید ، یکی از ارزان قیمت ترین خودروهای جهان

وقتی کیفیت در اولویت است-تست و بررسی رنو ساندرو استپ وی

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!