40 جایگاه سوخت دولتی در 22 آذر ماه جاری به مزایده گذاشته می شوند

40 جایگاه سوخت دولتی در مجموع به ارزش 263 میلیارد تومان در روز 22 آذرماه جاری از طریق مزایده واگذار می‌شود.

تعداد 40 جایگاه سوخت دولتی در مجموع به ارزش 2637 میلیارد و 19میلیون ریال در راستای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در روز 22 آذرماه جاری از طریق مزایده واگذار می شود.

فهرست این جایگاه ها عبارت است از:  

شش جایگاه سوخت استان آذربایجان غربی در مجموع به ارزش کل پایه 373 میلیارد و 100 میلیون ریال(شامل جایگاه سوخت ارومیه به ارزش پایه 48 میلیارد ریال، جایگاه سوخت خوی به ارزش پایه 78 میلیارد ریال، جایگاه سوخت شماره (1) ماکو به ارزش پایه 34 میلیارد ریال، جایگاه سوخت شماره (2) ماکو به ارزش پایه 46 میلیارد ریال، جایگاه سوخت میاندوآب به ارزش پایه 59 میلیارد ریال و جایگاه سوخت مهاباد به ارزش پایه 104 میلیارد ریال)؛ جایگاه سوخت پارس آباد متعلق به استان اردبیل به ارزش پایه 43 میلیارد ریال؛ دو جایگاه سوخت استان اصفهان در مجموع به ارزش کل پایه 271 میلیارد و 81 میلیون ریال(شامل جایگاه شماره (1) اصفهان به ارزش پایه 136 میلیارد ریال و جایگاه شماره (4) اصفهان به ارزش پایه 134 میلیارد ریال)؛ دو جایگاه سوخت استان البرز در مجموع به ارزش کل پایه 233 میلیارد و 419 میلیون ریال(شامل جایگاه نساء به ارزش پایه 60 میلیارد ریال و جایگاه شرکتی کرج به ارزش پایه 173 میلیارد ریال)؛ جایگاه سوخت شماره (2) بوشهر متعلق به استان بوشهر به ارزش پایه 84 میلیارد ریال؛ پنج جایگاه سوخت استان تهران در مجموع به ارزش کل پایه 585 میلیارد و 444 میلیون ریال(شامل جایگاه شرکتی شماره (8) به ارزش پایه 54 میلیارد ریال، جایگاه شرکتی شماره (13) به ارزش پایه 88 میلیارد ریال، جایگاه شرکتی شماره (15) به ارزش پایه 148 میلیارد ریال، جایگاه شرکتی شماره (21) به ارزش پایه 101 میلیارد ریال و  جایگاه شرکتی شماره (27)به ارزش پایه 192 میلیارد ریال)؛ جایگاه سوخت شرکتی دامغان متعلق به استان سمنان به ارزش پایه 40 میلیارد ریال؛ جایگاه سوخت شرکتی یاسوج متعلق به استان کهگیلویه و بویر احمد به ارزش پایه 60 میلیارد ریال؛ جایگاه سوخت شماره (1) کرمانشاه متعلق به استان کرمانشاه به ارزش پایه 58 میلیارد ریال؛ چهار جایگاه سوخت استان فارس در مجموع به ارزش کل پایه 243 میلیارد و 953 میلیون ریال(شامل جایگاه شماره (2)به ارزش پایه 97 میلیارد ریال، جایگاه شماره (4) به ارزش پایه 52 میلیارد ریال، جایگاه شماره (5) به ارزش پایه 63 میلیارد ریال و جایگاه کازرون به ارزش پایه 29 میلیارد ریال)؛ سه جایگاه سوخت استان لرستان در مجموع به ارزش کل پایه 253 میلیارد و 896 میلیون ریال(شامل جایگاه شماره (1) خرم آباد به ارزش پایه 93 میلیارد ریال، جایگاه شماره (3) خرم آباد به ارزش پایه 79 میلیارد ریال و جایگاه شماره (1) بروجرد به ارزش پایه 80 میلیارد ریال)؛ سه جایگاه سوخت استان مازندران در مجموع به ارزش کل پایه 148 میلیارد و 817 میلیون ریال(شامل جایگاه سوادکوه (آلاشت) به ارزش پایه 8 میلیارد ریال، جایگاه شهید اسماعیلی ساری به ارزش پایه 91 میلیارد ریال و جایگاه بهشهر به ارزش پایه 48 میلیارد ریال)؛ هفت جایگاه سوخت استان مرکزی در مجموع به ارزش کل پایه 162 میلیارد و 833 میلیون ریال(شامل جایگاه خمین به ارزش پایه 16 میلیارد ریال، جایگاه شماره (2) ساوه به ارزش پایه 18 میلیارد ریال، جایگاه CNG شماره (2) ساوه به ارزش پایه 12 میلیارد ریال، جایگاه شماره (1) ساوه به ارزش پایه 24 میلیارد ریال، جایگاه CNG شماره (1) ساوه به ارزش پایه 12 میلیارد ریال، جایگاه شماره (1) اراک به ارزش پایه 38 میلیارد ریال و  جایگاه شماره (2) اراک به ارزش پایه 40 میلیارد ریال) و سه جایگاه سوخت استان یزد در مجموع به ارزش کل پایه 77 میلیارد و 521 میلیون ریال(شامل جایگاه شرکتی یزد به ارزش پایه 48 میلیارد ریال، جایگاه شرکتی تفت به ارزش پایه 16 میلیارد ریال و جایگاه شرکتی ابرکوه به ارزش پایه 12 میلیارد ریال).

۲ آزمایشگاه جدید برای پایش کیفیت بنزین تاسیس می شود

آزمون بنزین به زمستان حواله داده شد

در بحث آلودگی هوا خودروسازان را ضربه فنی نکنید!

تا انتخابات ریاست جمهوری خبری از افزایش قیمت بنزین نیست

پایش معاینه فنی راهی موثر برای کاهش آلودگی هوا

ضوابط جدید پمپ بنزین سازی در ایران

 

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!