از سرگیری شماره گذاری محصولات هوندا

شماره گذاری محصولات هوندا ، ساخت کانادا، آغاز شد و این خودروها به زودی روانه بازار خواهند شد.

شماره گذاری محصولات هوندا، ساخت کانادا، آغاز شد و این خودروها به زودی روانه بازار خواهند شد.

براساس اطلاعات به دست آمده شماره گذاری محصولات هوندا که مدتی متوقف شده بود، از دیروز آغاز شد.

براین اساس محصولات هوندا، ساخت کشور کانادا، مجوز شماره گذاری دریافت کردند و شماره گذاری آن ها آغاز شده است.

الزام فروشندگان به بازپسگیری خودروهای مونتاژ آمریکا

مشکل واردکنندگان خودرو در ترخیص خودروها

واردکننده خودروهای هوندا در خطر لغو مجوز

مخالفت با واردات خودروهای غیرآمریکایی ساخت آمریکا

افت قیمت خودروهای وارد شده از آمریکا

الزام ثبت شماره شناسایی خودروهای وارداتی

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!