نرخ جرایم تخلفات رانندگی برای سال 96 اعلام شد.

پلیس راهنمایی و رانندگی جدول کامل نرخ جرایم تخلفات رانندگی برای سال 96 به شرح جدول ذیل اعلام کرده است. شایان ذکر است که نرخ جرایم نسبت به سال 95 تغییری نداشته است.

نرخ جرایم تخلفات رانندگی برای سال 96:

نرخ جرایم رانندگی در سال 96_الف نرخ جرایم رانندگی در سال 96_ب

عدم اعلام سرقت خودرو جرم محسوب می‌شود

رانندگان فراری اشتباه می کنند

کاهش 3 درصد تلفات جانی تصادفات رانندگی

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!