تولید کدام خودرو ها در ماه گذشته متوقف شد؟

آمار منتشر شده نشان می ‌دهد، تیر ماه امسال تولید چند خودرو سواری در خودروسازان داخلی متوقف شده است.

در این مدت تولید ولیکس C۳۰ اتوماتیک با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۹۸ دستگاه در تیر ماه سال گذشته، هم اکنون به صفر رسیده است.

تولید VELA V۵ MT نیز متوقف شده و از ۱۸ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ ، هم اکنون به صفر رسیده است.

تیر ماه امسال تولید ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۱۲۳۴ دستگاه در تیر ماه سال گذشته، هم اکنون به صفر رسیده است.

تولید ام‌وی‌ام ۵۳۰ نیز متوقف شده و از ۲۳۰ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵، هم اکنون به صفر رسیده است.

تولید ام‌وی‌ام ۱۱۰ ۴CYI نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از چهار دستگاه در تیر ماه سال گذشته، هم اکنون به صفر رسیده است.

تولید ام‌وی‌ام ۳۱۵ نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از یک دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ ، هم اکنون به صفر رسیده است.

در این مدت تولید آسا B۵۰ نیز متوقف شده و از سه دستگاه در تیر ماه سال گذشته ، هم اکنون به صفر رسیده است.

تولید لیفان ایکس ۵۰ نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۲۱۹ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ ، هم اکنون به صفر رسیده است.

تولید گریت وال M۴ نیز متوقف شده و از ۸۱ دستگاه در تیر ماه سال گذشته ، هم اکنون به صفر رسیده است.

چشم امید خودروسازان خارجی به وزیر جدید صنعت

توسعه تولیدات داخلی و صادرات هدف وزارت صنعت و معدن است

فوتون ساوانا شاسی بلند تولیدی عظیم خودرو

احتمال جایگزینی پراید تا دی ماه 97

امضا قرارداد توسعه و تولید خودروهای جدید بین رنو، نگین خودرو و ایدرو

توقف تولید خودروهایی که از استانداردهای ملی جا بمانند

هدر رفتن منابع در شرکتهای خودروسازی باید مهار شود

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!