قیمت جدید محصولات ایران خودرو با افزایش قیمت (شهریور 96)

قیمت جدید محصولات ایران خودرو همراه با افزایش قیمت در شهریور ماه سال جاری توسط این خودروساز داخلی منتشر شد.

قیمت جدید محصولات ایران خودرو با افزایش قیمت (شهریور 96) :

قیمت جدید محصولات ایران خودرو همراه با افزایش قیمت (شهریور 96)

قیمت جدید محصولات ایران خودرو همراه با افزایش قیمت (شهریور 96)

نکات مهم :

براساس مصوبه شماره 297 شورای رقابت قیمت جدید خودرهایی که با رنگ سبز مشخص شده اند از شهریور ماه اعمال می شود.

خودروهایی که با رنگ زرد و ستاره مشخص شده اند متعاقبا در سیستم فروش اعمال می شوند و لذا تا اطلاع ثانوی قیمت این خودروها با لحاظ تخفیفات فصلی با قیمت فروش جاری عرضه خواهند شد

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!