تسهیل فرآیند آزمایش خودروهای خودران در آمریکا

قوانین جدید آمریکا امکان تولید انبوه خودروهای خودران را افزایش میدهد که به سبب آن امنیت حمل و نقل افزایش میابد و این کشور را به پیش نوک این صنعت تبدیل میکند.

خودروهای خودران قطعاً یکی از مهمترین دستاوردهای صنعت حمل و نقل محسوب می شوند و هرکشوری که در تولید و توسعه آن موفق باشد میتواند درآمد خوبی کسب نماید. از این جهت بسیاری از کشورهای به تکاپو افتاده اند تا با ایجاد شرایط بهتر بخش بیشتری از بازار آینده را تصاحب کنند. یکی از مهم ترین موانع تولید خودروهای خودران بازنگری به قوانین و بعضاً ایجاد قوانین جدید است. نگاه به مسائلی مانند امنیت سرنشینان، امنیت عابران پیاده، تصادف، بیمه در کنار این فناوری کاملاً متفاوت بوده است و نیاز به بررسی و دقت بیشتر دارد. حال قانون گذاران آمریکایی به منظور فراهم کردن شرایط بهتر آزمایش و در نتیجه امنیت بیشتر قانون جدید را در شرف تصویب دارند که نظر اغلب خودروسازان را به خود جلب کرده است.

بنا بر این قانون خودروسازان خودروهای خودران می توانند تا 25 هزار خودرو را در سال اول توسعه مورد آزمایش قرار دهند که این میزان ظرف مدت 3 سال به 100 هزار دستگاه قابل افزایش است. نکته قابل توجه دیگر بع امکان عدم رعایت استانداردهای ایمنی خودروهای عادی است که احتمالا دست طراحان و مهندسان را برای عملی کردن رویاهای جدید باز می گذارد.

در مجموع میتوان گفت آمریکا به اهمیت خودروهای خودران واقف است و تصمیم دارد با تصویب این قوانین و اعمال سریع آن چند قدمی از دیگر رقبا جلو باشد. شایان ذکر است که طبق آمارها استفاده از خودروهای خودران در کاهش تلفات جانی و مالی موثر است و با کاهش نقش انسان امنیت بیشتری را فراهم میکند.

تحقق کامیونت خودران توسط تسلا

اسکنر جاده، تکنولوژی جدید راهداری

خودروهای خودران ، چگونه بدون راننده هدایت می شوند؟

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!