نحوه کار و عملکرد سیستم EBD خودرو

امروزه خودروهای جدید داری سیستمی علاوه بر ABS سیستمی کمکی ترمز به نام EBD دارد که نحوه کار و عملکرد سیستم EBD خودرو را میخواهیم مورد بررسی قرار داده و به شرح ذیل توضیح خواهیم داد.

این سیستم ، نرم افزاری در حافظه ABS است که با ABS کار میکند تا نیروی ترمز را با تناسب به چرخهای جلو ، عقب، چپ و راست تقسیم کند. این امر باعث میشود تا به هنگام ترمز یا حمل بارزیاد یا حرکت در پیچ ، پایداری خودرو حفظ شود. در حقیقت EBD کمک میکند در شرایط جاده ای متفاوت ، هر چرخی به تنهایی کنترل شود و مانع از انحراف و تغییر جهت خودرو در شرایط جاده ای لغزنده و بارانی، خاکی ، دست انداز و همچنین ترمز های شدید و ناگهانی شود. برای مثال ، دریک خودرو سواری جلو محرک، معمولا ترمزهای جلو سهم بیشتری از نیروی ترمزی کل خودرو را دارد. اگر نیروی ترمزی یکسانی برای چرخهای جلو و عقب فرستاده شود، چرخهای عقب که فشار کمتری را تحمل می کنند، قفل خواهند شد و خودرو ناپایدار شده و میچرخد. سهم نیروی ترمزی چرخهای عقب ، به مقدار وزن متحمل هر چرخ بستگی دارد که EBD بصورت دینامیکی این تنظیم نیرو را انجام میدهد. بعنوان مثالی دیگر، یک خودرو همراه با بار، قسمت بیشتر افزایش بار در چرخهای عقب تحمل میشود.با یک سیستم ترمز معمولی، نمیتوان از ظرفیت کامل ترمزی چرخهای عقب بهره برد(به چرخهای عقب باید نیروی ترمز بیشتری برسد) . با بکارگیری سیستم EBD می توان از ظرفیت بهینه ، استفاده کرد (اندازه نیروی ترمزهای چرخهای جلو می تواند کاهش یابد). مثال دیگر کاربرد EBD هنگام ترمز کردن در پیچها است . وقتی خودرو در حال طی کردن پیچ است، چرخهای بیرونی سرعت دورانی بیشتری از چرخهای داخلی پیچ دارند. اگر در این حالت ترمز گرفته شود، چرخهای بیرونی به نیروی ترمز بیشتری احتیاج خواهند داشت. در ترمز های معمولی ، ترمز کردن در پیچ برابر با ازدست دادن پایداری خودرو است و خودرو از مسیر خارج خواهد شد. ولی EBD نیروی ترمز را با توجه به سرعت حرکت چرخها تنظیم می کند تا بتوانیم بطور یکنواخت از سرعت خودرو در پیچ کم کنیم و خودرو پایدار بماند. مثال دیگر هنگامی است که یکی از چرخهای خودرو، در شرایط بحرانی قرار میگیرد مثلا از روی آب عبور میکند. در این حالت فقط باید نیروی ترمز این چرخ کم شود تا از حالت بحرانی خارج شود که این تنظیم از وظایف EBD است.

نکاتی در ارتباط با نگهداری و خرید لاستیک خودرو

نکاتی مهم برای نگهداری بهتر از گیرباکس خودروهای اتوماتیک

سیستم سوخت رسانی خودرو و علائم خرابی آن

روغن سوزی خودرو، علائم و رفع آن

زمان نعویض روغن هیدرولیک فرمان خودرو

علائم خرابی ترموستات خودرو

دیاگ خودرو و نحوه عملکرد آن

سنسور اکسیژن خودرو و علائم خرابی آن

زمان تعویض فیلتر بنزین خودرو

تسمه تایم خودرو و زمان تعویض آن

لاماری ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!