پیش فروش طرح فیروزه ای محصولات ایران خودرو (دی 96)

پیش فروش طرح فیروزه ای محصولات ایران خودرو توسط این خودروساز داخلی جهت طرح مشارکت در تولید و خرید خودرو ایرانی به شرح و جدول ذیل در دی ماه سال جاری اعلام می شود.

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو مي رساند، شرايط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه ای) دی ماه 96  به ھمراه تخفیف خريد محصول ايراني و ھديه ويژه ھمكاري در تولید از روز شنبه 96/10/02 لغایت 96/10/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه مي گردد.

زمان فعال سازي اين بخشنامه: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 96/10/02

پیش فروش طرح فیروزه ای محصولات ایران خودرو (دی 96) :

پیش فروش طرح فیروزه ای محصولات ایران خودرو (دی 96)

پیش فروش طرح فیروزه ای محصولات ایران خودرو (دی 96)

شرايط ويژه بخشنامه :

تخفیف خريد محصول ايراني صرفاً در صورت واريز نقدي مابه التفاوت نھايي در مھلت تعیین شده در دعوتنامه و دريافت خودرو پرداخت مي گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و يا انصراف قرارداد قابل ارائه نمي باشد.

ھديه ھمكاري در تولید، صرفاً پس از صدور دعوتنامه و دريافت خودرو ارائه مي گردد ؛ پرداخت اين ھديه در قراردادھاي انصرافي نیز مشروط به صدور دعوتنامه مي باشد .

در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروھای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواھد شد.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتری امکان تغییر شرايط ثبت نام (تمديد موعد تحويل) با ھمان شرایط وجود خواھد داشت.

–  امکان ایجاد تعھد برای شماره مشتری دوم نمایندگی وجود دارد

– در این بخشنامه، امکان صلح ( تا يك مرتبه ) فراھم می باشد.

پیش فروش محصولات ایران خودرو (دی 96)

قیمت جدید فروش محصولات ایران خودرو اعلام شد(آذر 96)

نامه مدیرعامل سایپا به مدیرعامل ایران خودرو

نمایشگاه خودرو تهران (آذر 96)-شماره 45/ ایران خودرو با سبدي از محصولات جديدش در شهر آفتاب

احتمال مشارکت در پلت فرم مشترک بین سایپا و ایران خودرو

حمایت ایران خودرو از همایش خودروهای تیونینگ و آپشن پژو

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!