پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کانون شرکت های لیزینگ ایران

برگزاری هفدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش لیزینگ و اقتصاد مقاومتی

به گزارش روابط عمومی کانون شرکت های لیزینگ ایران هفدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش لیزینگ و اقتصاد مقاومتی با حضور دکتر حمید شیروانی دبیرکل کانون برگزار گردید. در ابتدای جلسه مهندس جراحی رئیس کمیته اجرایی به تشریح فعالیت های صورت گرفته و در دست اقدام پرداخته و گزارش جامعی را در این خصوص ارائه داد. […]

سهیل زنگنه
یکشنبه - ۱۱ مرداد ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی کانون شرکت های لیزینگ ایران هفدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش لیزینگ و اقتصاد مقاومتی با حضور دکتر حمید شیروانی دبیرکل کانون برگزار گردید. در ابتدای جلسه مهندس جراحی رئیس کمیته اجرایی به تشریح فعالیت های صورت گرفته و در دست اقدام پرداخته و گزارش جامعی را در این خصوص ارائه داد. سپس دکتر شیروانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاشهای یکایک اعضای کمیته اجرایی گفت: آنچه امروز در کمیته اجرایی به آن دست یافته ایم، حصول فضای همدلی و تعامل بین اعضاء به نمایندگی از شرکتهای لیزینگ می باشد که منجر به بارش افکار و نیز استفاده از خرد جمعی در کارهای اجرائی همایش گردیده است. در ادامه هریک از سرگروه های کمیته اجرایی درخصوص فعالیت های صورت گرفته در گروه های مذکور توضیحات لازم را به دبیرکل ارائه دادند.

در پایان با نظر اکثریت اعضا موارد ذیل مقرر گردید:

1ـ جهت روز برگزاری همایش گروه استقبال پیش بینی گردد تا مسئولیت اموری چون پذیرش مدعوین، کنترل اتاق فرمان، اعطاء گواهینامه ها و سایر مواردی از این دست را به عهده بگیرد.

2ـ جهت تسهیل کار، گروه استقبال به سه زیرگروه تقسیم گردد و مسئولیت هربخش را یکی از خانمهای گروه به عهده بگیرد.

3ـ براساس جدول اسپانسری، شرکتهایی که اسپانسر الماسی را انتخاب کنند به طور نامحدود میتوانند پرسنل شرکت متبوع خود را در همایش شرکت دهند و شرکتهایی که اسپانسر طلایی و نقره¬ای را برگزینند به ترتیب 35 و 25 نفر از پرسنل خود را میتوانند جهت شرکت در همایش به دبیرخانه کانون معرفی نمایند.

4ـ مدیران عامل شرکتهای عضو که اسپانسر الماسی، طلایی و نقره ای را انتخاب کنند میتوانند به ترتیب 10، 7 و 5 نفر را به عنوان میهمان ویژه خارج از پرسنل شرکت جهت شرکت در همایش به دبیرخانه کانون معرفی نمایند.

حاضران:

آقایان: حمید شیروانی(دبیرکل و رئیس همایش)؛ روح اله جراحی (رئیس جلسه -شرکت لیزینگ جامع سینا)؛عبدالناصر غفاریان(لیزینگ شهر)؛ سیدرسول صیدایی(ایران)؛ سیدشهاب پورعباس (امید)؛ علی شاکری(لیزینگ پارسیان)، محمود گزینی (لیزینگ انصار)، محمد نوربخش محمدی (آریادانا)، کامبیز بالنده(بهمن لیزینگ)، علیرضا گلستانی(آتیه الوند)

خانم ها: عاطفه ساسانی (دبیرجلسه -کانون شرکتهای لیزینگ ایران) ؛زهرا کاشانکی(لیزینگ صنعت و معدن)؛ سمیرا مهدیان(لیزینگ خودروکار)؛ مریم مرجان(ایران خودرو)؛ مریم کاظمی (کانون)؛

مدیر عامل شرکت لیزینگ خودرو غدیر : بزرگترین هدف ما عمل به وعده ها است

دیدگاه خود را بنویسید

کیوسک مطبوعاتی