رانندگی در ترافیک و سربالایی

برای استفاده صحیح از گیربکس اتوماتیک و طول عمر قطعات گیربکس در رانندگی باید دنده مناسبی را در شرایط متفاوت انتخاب نمود که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

در ترافیک های سنگین که با ایست کامل و حرکت آرام اتومبیل همراه است بهتر است حالت دنده یک را انتخاب کنید ( در بعضی از اتومبیل ها دنده 1 با حرف L نشان داده میشود) زیرا در صورتی که شیفتر روی وضعیت درایو D باشد ، گیربکس در هنگام راه افتادن دنده یک را انتخاب میکند اما به محض اینکه شما به اتومبیل جلویی نزدیک شده و پدال گاز را رها میکنید گیربکس به دنده دو یا سه میرود و به محض توقف کامل مجددا در دنده یک قرار میگیرد.

با هر بار حرکت و توقف شما هر چند کوتاه باشد این مساله تکرار میشود و با توجه به اینکه تعویض هر دنده در گیربکس اتوماتیک مستلزم عملکرد مجموعه ای از کلاچ ها و سوپاپ هاست یقینا این امر باعث کوتاه شدن عمر مفید گیربکس میشود. در مورد ترافیک و بطور کلی فشردن و رها کردن اجباری پدال گاز در هر سرعتی زیر نود کیلومتر بویژه در سربالایی ها نیز باید دنده مناسب را انتخاب کرد به طوری که هر بار رها کردن و فشردن پدال گاز باعث تعوض دنده نشود .

گزارش خودرو

آگاهی از تعویض دنده با توجه به تغییر دور موتور و انتخاب وضعیت مناسب شیفتر دنده بعد از مدتی حاصل میشود اما بطور مثال با خودروی اتوماتیک چهار دنده در سرعت هشتاد کیلومتر میتوان دنده سه دستی را انتخاب کرد .

به طور کلی می توان گفت همیشه در شرایط ترافیک ، سر بالایی یا محدودیت سرعت باید دنده ای را در حالت دستی انتخاب کنید که گیربکس در حالتی که پای شما روی پدال گاز است انتخاب میکند.

در گیربکس هایی که حالت تعویض دستی و نشانگر دنده دارند (تیپ ترونیک) در سرعت معین هنگامی که پا روی پدال گاز است با قرار دادن شیفتر در حالت دستی وضعیت دنده مشخص شده و میتوانید در همان حالت به رانندگی ادامه دهید . برای تعویض حالت شیفتر دنده از وضعیت اتوماتیک به دستی یا بلعکس نیازی به رها کردن پدال گاز یا فشردن پدال ترمز نیست.

حدفاصل مناسب در رانندگی در شرایط جوی مختلف

5 نکته برای رانندگی در برف و یخبندان

توصیه هایی برای رانندگی در روزهای برفی

ده عادت بد در رانندگی که نباید انجام داد

ساعت پیک تصادفات رانندگی

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!