پیش فروش محصولات ایران خودرو در طرح فیروزه ای (اردیبهشت 97)

پیش فروش طرح فیروزه ای محصولات ایران خودرو همراه با تخفیف خرید محصول ایرانی و سود مشارکت 18 درصد در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام می شود.

شرایط پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه اي) اردیبهشت 97 به همراه تخفیف خرید محصول ایرانی و هدیه ویژه همکاري در تولید از روز شنبه 97/02/01 لغایت 97/02/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

زمان فعال سازي این بخشنامه: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97/02/01

پیش فروش طرح فیروزه ای محصولات ایران خودرو (اردیبهشت 97) :

پیش فروش طرح فیروزه ای محصولات ایران خودرو (اردیبهشت 97)

پیش فروش طرح فیروزه ای محصولات ایران خودرو (اردیبهشت 97)

پیش فروش طرح فیروزه ای ایران خودرو همراه با تخفیف خرید محصول ایرانی (اردیبهشت 97) :

پیش فروش طرح فیروزه ای ایران خودرو همراه با تخفیف خرید محصول ایرانی (اردیبهشت 97)

پیش فروش طرح فیروزه ای ایران خودرو همراه با تخفیف خرید محصول ایرانی (اردیبهشت 97)

شرایط ویژه بخشنامه :

تخفیف خرید محصول ایرانی صرفاً در صورت واریز نقدي مابه التفاوت نهایی در مهلت تعیین شده در دعوتنامه و دریافت خودرو پرداخت می گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و یا انصراف قرارداد قابل ارائه نمی باشد.

هدیه همکاري در تولید، صرفاً پس از صدور دعوتنامه و دریافت خودرو ارائه می گردد؛ پرداخت این هدیه در قراردادهاي انصرافی نیز مشروط به صدور دعوتنامه می باشد .

در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروهاي قابل عرضه به مشتریان مشخص واعلام خواهد شد.

پیش فروش شاسی بلندهای ایران خودرو (اردیبهشت 97)

پیش فروش محصولات ایران خودرو (اردیبهشت 97)

پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو (اردیبهشت 97)

فروش نقدی و اقساطی پژو 508 اتوماتیک (فروردین 97)

لاماری ایلیا ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!