مدیرعامل گروه سایپا از شرکت ایران دلکو بازدید کرد

مهندس محسن جهرودي به همراه جمعي از مديران ارشد گروه خودروسازي سايپا در ادامه بازديد از توانمندي شركت هاي قطعه سازي در صنعت خودرو، از شركت ايران دلكو بازديد و از نزديك در جريان ظرفيت ها و توانمندي هاي اين توليد كننده اگزوز و كاتاليست خودرو قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو به نقل از سایپانیوز :

شركت ايران دلكو فعاليت خود را از سال ١٣٨٢ با توليد دلكو آغاز كرده و در حال حاضر عمده فعاليت اين قطعه ساز داخلي، توليد اگزوز و كاتاليست خودروهاي توليدي شركت هاي سايپا، زامياد و ايران خودرو است.
دراين برنامه مديرعامل گروه خودروسازي سايپا از بخش هاي مختلف شركت ايران دلكو شامل: آزمايشگاه هاي مكانيك و شيمي، واحد تحقيق و توسعه، سالن هاي كوتينگ و كنينگ، برشكاري و مونتاژ كاتاليست و همچنين خط تمام اتوماتيك توليد بدنه انباره اگزوز اين مجموعه و فرايندهاي مختلف توليد بازديد و با كاركنان اين شركت گفتگو كرد.
به گفته مديران شركت ايران دلكو، خط تمام اتوماتيك توليد بدنه انباره اگزوز اين شركت در خاورميانه منحصر به فرد بوده و در سطح استانداردهاي جهاني است.
جهرودي از ابتداي حضور در گروه خودروسازي سايپا توجه ويژه اي به قطعه سازان داخلي داشته و ضمن حمايت هاي عملي، طي بازديدهاي دوره اي موثر گام هاي اساسي در تعامل هرچه بيشتر گروه سايپا با قطعه سازان داخلي برداشته است و قطعه سازان صنعت خودرو نيز از اين اقدامات مديرعامل سايپا استقبال كرده اند.
ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام آمیکو مدیران خودرو کرمان موتور>

گزارش خودرو

اتو خسروانی

نظر شما !!