پیش فروش محصولات ایران خودرو (ویژه عید فطر)

پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه عید سعید فطر طبق جدول زیر اعلام می شود.

زمان فعال سازی این بخشنامه: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۷

پیش فروش محصولات ایران خودرو (ویژه عید فطر) :

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو (ویژه عید فطر 97)قواعد و نکات مهم :۱- در این بخشنامه، امکان صلح تا یک مرتبه و خرید انصرافی وجود دارد.۲- کد کلاس و رنگ خودروهاي ثبت نامی بر اساس شرایط تولید از سوي شرکت ایران خودرو قابل تغییر خواهد بود.۳- در این بخشنامه هر کد ملی مجاز به ثبت نام فقط یک دستگاه از هر خودرو می باشد .۴- امکان ثبت نام در این بخشنامه صرفاً براي مشتریان حقیقی فراهم بوده و ثبت نام براي مشتري دوم نمایندگی و مشتریان حقوقی مجاز نمی باشد .۵- قیمت نهایی خودرو در این شرایط، در زمان ارسال دعوتنامه تعیین خواهد شد.

فروش اقساطی محصولات ایران خودرو (ویژه عید فطر)

فروش نقدی و اقساطی محصولات کارمانیا (ویژه عید فطر 97)

فروش نقدی محصولات ایران خودرو (ویژه عید فطر)

پیش فروش هایما S7 توربوشارژ (ویژه عید فطر)

لاماری راین ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!