خودرو رانندگان روزه خوار توقیف می شود.

باتوجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان پلیس راهور طرحهای ترافیکی خاصی را اجرا می کند. علاوه بر این عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی، خودرو رانندگان روزه خوار را توقیف کرده و راننده را برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل می دهد.

سرهنگ حسین طلایی بیان کرد: طرح برخورد با خودروهای متخلف دارای مظاهر علنی فساد، بدپوششی و آلودگی صوتی در ایام ماه مبارک رمضان با شدت بیشتری اجرا می شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان اظهار کرد: گشتهای شبانه پلیس راهنمایی و رانندگی در زمان قبل و بعد از اذان مغرب و عشاء به علت افزایش تردد بیشتر می شود و تیم های پلیس راهور اقدام به روان سازی ترافیک در هنگام افطار کرده تا روزه داران به سلامت به مقصد برسند.

نظر شما !!