همکاری سایپا با قطعه سازان برای داخلی سازی قطعه ECU خودرو

مديرعامل سايپا گفت: باتلاش قطعه‌سازان داخلي و همكاري گروه خودروسازي سايپا، قطعه ECU خودرو داخلي‌سازي شد.

محسن جهرودي در بازديد از شركت سازه‌گستر سايپا با اشاره به ضرورت توجه به توسعه داخلي‌سازي قطعات خودرو در دوران تحريم‌ها افزود: در صورتي كه صنعت خودروسازي ايران بتواند در برابر تحريم‌هاي فعلي ايستادگي كرده و از ظرفيت‌هاي خود به‌خوبي استفاده كند، در آينده اين صنعت بسيار قوي‌تر و پوياتر خواهد بود.

به گفته جهرودي قطعه ECU خودرو كه برخوردار از فناوري بسيار پيشرفته‌اي است و صنعت خودروسازي ايران براي تأمين آن، همواره به بازارهاي خارجي وابسته بوده، با كمك و همكاري گروه خودروسازي سايپا داخلي‌سازي شده كه با اين امر، يك تحول مهم در اين صنعت شكل خواهد گرفت.

وي كه از بخش‌هاي تأمين قطعات، بررسي كيفيت و ارتباطات سازه‌گستر بازديد مي كرد، ادامه داد: توانمندسازي قطعه‌سازان داخلي و كمك به توليد قطعات داراي فناوري پيشرفته، صنعت خودروسازي ايران را از منابع خارجي بي نياز كرده و موجب رشد و شكوفايي در داخل خواهد شد.

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا تأكيد كرد: توليد قطعه مهم و پيچيده ECU دروازه ورود به ميدان توليد ساير قطعات پيشرفته در داخل است و مي‌تواند ما را مبدل به يك كشور داراي فناوري توسعه يافته در صنعت قطعه‌سازي كند.

جهرودي به فراخوان دعوت از نخبگان و صاحبان ايده‌هاي جديد در امر توليد قطعات توسط گروه خودروسازي سايپا اشاره كرد و گفت: با اين كار زمينه شناسايي ايده‌ها و نوآوري‌ها در عرصه قطعه‌سازي و خودروسازي را فراهم كرده‌ايم و قصد داريم با استفاده از همين ظرفيت‌هاي داخلي و بدون نگاه به خارج، نياز صنايع خود را تأمين كنيم.

وي در پايان گفت: با دوري از سياسي‌كاري و پرهيز از فضاي متأثر از حاشيه‌ها، رشد صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي را دنبال مي‌كنيم تا از اين طريق هم دانش توليد در كشور توسعه يابد و هم كسب و كار درون‌سازماني به جايگاه مدنظر خود برسد.

افزایش سهم خودروهای چینی در تولیدات ایران خودرو و سایپا

چشم امید خودروسازان به توان داخلی / حمایت همه جانبه سایپا از قطعه سازان

سایپا صنعت گران و نحبگان را به همکاری دعوت می کند

حضور قطعه‌سازان در توليد قطعات پلتفرم های جديد سایپا قابل قدردانی است

حمایت سایپا از قطعه سازان با هدف خودکفایی در تولید قطعات

حمایت سایپا از قطعه سازان با تمام توان

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!