احیا کارت سوخت های قدیمی در دستور کار مجلس و دولت

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: نظر مجلس احیای کارت سوخت های قدیمی است که به روز رسانی سامانه کارت سوخت هزینه زیادی دارد اما دولت موظف است ایناقدام را انجام دهد.

به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو؛

علی ادیانی عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال بازگشت کارت های سوخت شخصی، گفت: مردم در حال حاضر کارت سوخت دارند، اما در سنوات گذشته استفاده جامع و کامل به سبک و سیاقی که پیش از این هر صاحب خودرو با استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه ها سوخت گیری می کرد، ادامه پیدا نکرده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: در حال حاضر صاحبان خودرو از کارت سوخت استفاده می کنند، اما کارت سوخت متعلق به جایگاه های سوخت است نه کارت سوختی که صاحب ماشین در اختیار دارد.

گزارش خودرو

وی با بیان اینکه وزارت نفت به لحاظ فنی با کمک دستگاه های دیگر درصدد نوسازی و بازسازی همان کارت های سوخت است، ادامه داد: در حال حاضر خودروهای صفری که تولید می شوند کارت سوخت دارند، اما کارت سوخت در شرایط کنونی به دلیل تصمیم اشتباه دولت در یک مقطع گرفته که مجلس با آن مخالفت کرد، برای هر صاحب خودرو فعال نیست.

ادیانی، اظهار داشت: در شرایط کنونی نگاه مجلس و دولت برای جلوگیری از قاچاق سوخت، مدیریت صحیح بنزین و از سویی برای جلوگیری از اتلاف سرمایه گذاری کارت سوخت احیای مجدد آن است.
وی با بیان اینکه بازگشت کارت سوخت امکانپذیر بوده چراکه اصل سامانه موجود است، افزود: سامانه کارت سوخت به بازسازی و به روز شدن فعالیت ها نیاز داشته که البته هزینه هایی دارد، اما دولت این هزینه ها را متقبل و بازگشت کارت سوخت رقم می خورد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در بحث گازوییل کارت سوخت به روال سابق ادامه داشته و اجرایی می شود، تصریح کرد: تمامی خودروها کارت سوخت دارند البته ممکن است به دلیل اینکه حدود دو سال افراد از کارت سوخت استفاده نمی کردند کارت آنها مفقود شده باشد که وزارت نفت پیش بینی کرده برای آنها کارت سوخت جدید صادر کند.

منبع: خانه ملت

قاچاق 150 میلیارد تومان سوخت در روز! / کارت سوخت بر می گردد؟

چراغ سبز شورای هماهنگی سران 3 قوه به بازگشت کارت سوخت

دولت و مجلس سهمیه بندی بنزین را بررسی می کنند/ افزایش افسارگسیخته مصرف کارت سوخت را باز می گرداند؟

کارت سوخت نمی تواند در کنترل قاچاق سیستماتیک کارآمد باشد!

خرید و فروش کارت سوخت غیرقانونی است

افزایش قابل توجه مصرف بنزین با حذف کارت سوخت

صرفه جویی 20 میلیارد تومانی هزینه استهلاک با نصب کارت خوان های جدید

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!