واردات خودرو به همان روش قبل

تغییری در دستورالعمل واردات خودرو سواری توسط وارد کنندگان صورت نگرفته است.

بنا بر دستورالعمل ابلاغی، واردات خودرو سواری فاقد نمایندگی رسمی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود. اما واردات منوط به عقد توافقنامه بین اشخاص مذکور و شرکت نمایندگی رسمی خودروی مورد نظر جهت ارایه خدمات دوره گارانتی و وارانتی ( موضوع تحقق اهداف قانون حمایت حقوق مصرف کنندگان خودرو ) است.

بنابراین اعلام ، نمایندگان غیررسمی واردکننده خودرو ، به شرط اینکه ارائه خدمات پس از فروش مناسب و قطعات یدکی خدمات گارانتی و وارانتی (تعهد ضمانت، تأمین قطعات و ارائه سرویس )، همچنین مشخصات کیفیت خودرویی را که می‌خواهند وارد کنند، رعایت کنند امکان واردات خواهند داشت.

نظر شما !!