جزییات طرح جایگزینی محصولات خانواده رنو

سایپا که به دلیل بدعهدی شریک فرانسوی خود، در ادامه مسیر اجرای تعهدات مربوط به خانواده رنو به مشکل خورده، جزیات طرح جایگزینی این خودروها با دیگر محصولات گروه خودروسازی سایپا را اعلام کرده است.

گروه سایپا که به دلیل بد عهدی شریک فرانسوی در تامین تعهدات خودروهای رنو به خریداران با مشکل مواجه شده بود، طرح جایگزینی این خودرو با سایر محصولات این شرکت را استارت زد.

جزئیات طرح جایگزینی محصولات خانواده رنو با محصولات سایپا

جایگزینی رنو-پارس خودرو

همکاری دوباره با رنو ممکن نیست/ ورود کاسبان شانزه لیزه ممنوع

آماده سازی طرحی مناسب برای جایگزینی خودروهای گروه رنو

تحویل معوقات سراتو و C3 تا پایان سال/ پس گرفتن پول و تحویل خودرو جایگزین، 2 راه پیش پای خریداران رنو

سایپا برای جبران تاخیر در تحویل خودروهای رنو چه تلاشی می کند؟

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!