پاسخ نماینده ویژه مدیرعامل سایپا به ماجرای ضرب و شتم در نمایندگی کرمان

چند روز قبل در یکی از نمایندگی های سایپا در شهر کرمان بین مشتری و کارمند نمایندگی درگیری و ضرب و شتم اتفاق افتاد. عبدالله بابایی نماینده ویژه مدیر عامل سایپا ضمن اقدامی سریع ، اینگونه پاسخ داد:

گزارش خودرو

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!