مایعات خنک کننده موتور ماشین چیست و چه کاربردی دارد؟؟

با شروع فصل زمستان يكي از كالاهايي كه مورد تقاضاي دارندگان خودرو قرار مي گيرد، مايعات خنك كننده موتور است كه در بازار اصطلاحاً با عنوان ضديخ شناخته مي شود. ضديخ، يك تركيب شيميايي شامل اتيلن گليكول، بازدارنده هاي خوردگي، مواد ضدكف، رنگ و آب است كه مخلوطي از آن با آب به عنوان پايين آورنده نقطه انجماد مايعات خنك كننده موتورخودرو به كار مي رود.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
ضديخ همچنين به عنوان افزايش دهنده نقطه جوش آب در سيستم خنك كننده موتورهاي درون سوز نيز به كار مي رود كه مخلوط40 تا70 درصد آن در چهار فصل سال مناسب است. اجزاي تشكيل دهنده مايعات خنك كننده موتور عبارتند از: سيال پايه، بازدارنده هاي خوردگي، مواد ضدكف، آب، رنگ.
براساس استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي ايران انواع مايعات خنك كننده موتور را مي توان به اين شرح برشمرد:

1- مايعات خالص برپايه اتيلن گليكول
2- مايعات خالص برپايه پروپيلن گليكول
3- مايعات از پيش رقيق شده، آماده براي مصرف برپايه اتيلن گليكول(50 درصد حجمي)
4- مايعات از پيش رقيق شده، آماده براي مصرف برپايه پروپيلن گليكول(50 درصد حجمي)

برخي خواص مايع خنك كننده مناسب موتور

– ضديخ بايد قادر به پايين آوردن نقطه انجماد آب تا حداقل دماي ممكن در فصل زمستان باشد.
– از نظر شيميايي و كاركرد پايداري كافي داشته باشد.
– از نقطه جوش بالايي برخوردار بوده و در درجه بالا، توليد رسوب نكند.
– روي لاستيكهاي مصرفي در سيستم، اثر نامطلوب نداشته باشد.
– حرارت را به خوبي منتقل كرده و هيچگونه اثر نامساعدي روي تبادل حرارتي در سيستم خنك كننده نداشته باشد.
– داراي كمترين اثر سمّي باشد.
– آتشگير نباشد.
– بوي نامطلوب نداشته باشد.
– داراي كف جزيي باشد.
– ضريب انبساط پايين داشته باشد.
– در دماهاي پايين گرانروي كم و قابل قبول داشته باشد.
– بيشترين حفاظت را از خوردگي فلزات مورد استفاده در سيستم خنك كننده داشته باشد.
– روي رنگ بدنه خودرو اثر نامطلوب نداشته باشد.لازم به ذكر است كه برخلاف عقيده بعضي، با قرار دادن ضديخ در فريزر نمي توان به كيفيت و مرغوبيت آن پي برد، زيرا از اين طريق فقط خاصيت ممانعت از انجماد ضديخ سنجيده مي شود و وجود مواد افزودني بازدارنده خوردگي در آن مشخص نمي شود.

همچنين نمي توان دريافت كه سيال اصلي ضديخ، از نوع گليكول هاي مرغوب است يا از موادي مثل متانول، كه سمي و آتشگير هستند. از آن جايي كه نقطه انجماد ضديخ خالص13/5- تا18- درجه سلسيوس است، اگر ضديخي كه به عنوان ضديخ خالص در فريزر قرار داده مي شود در دمايي پايين تر از18- منجمد شود، نشاندهنده مخلوط شدن آن با آب و نامرغوب بودن آن است.

توصیه هایی در مورد پرکردن سیستم خنک کننده و سرویس ضروری آن

قبل از تعویض و استفاده از محلول جدید ضدیخ، مسیر و مجاری سیستم خنک کننده باید با آب کاملاً شستشو داده شود.

به طور کلی قبل از پرکردن سیستم خنک کننده، سیستم باید بازرسی و در صورت نیاز سرویس شود.
هنگامی که موتور داغ است، هرگز در پوش فشار رادیاتور را برندارید زیرا سیستم خنک کننده تحت فشار است. هنگامی که موتور سرد شد
درپوش را با احتیاط به اندازه یک دور باز کنید تا فشار سیستم تخلیه شود و سپس آن را بردارید.

چنانچه در این هنگام مایع خنک کننده سرریز شد بلافاصله در پوش را محکم کرده و پس از این که سیستم خنک کننده سردتر شد، آن را باز کنید.
قبل از استفاده از ضدیخ خالص، باید آن را به نسبت مساوی با آب رقیق و سپس به سیستم خنک کننده اضافه کرد.
هنگام تهیه قبل از استفاده از ضدیخ خالص، باید آن را به نسبت مساوی با آب رقیق و سپس به سیستم خنک کننده اضافه کرد.

محلول ضدیخ برای مصرف از آب با سختی کم(آب لوله کشی شهری یا آبی که املاح آن کم است) استفاده شود.
بهترین نسبت اختلاط ضدیخ خالص و آب، یک به یک (نصف حجمی از هر کدام) است.
غلظت مایع خنک کننده موتور کنترل شود.
وضعیت و سطح مایع خنک کننده موتور کنترل شود.
آزمون فشار برای شناسایی نشت انجام گیرد. (بهتر است این آزمون هنگامی که موتور سرد است انجام شود)
در پوش فشار و دهانه پرکننده رادیاتور بررسی شود.
شیلنگ ها و بست های آن بررسی شود.
در صورتی که موتور هنگام کار خیلی گرم یا سرد شود، ترموستات بررسی و با ترموستات پیشنهاد شده از سوی تولید کننده تعویض شود.
استفاده از محلول ضدیخ و نصب ترموستات مناسب و سالم در تمام طول سال ضروری است.

معمولاً کارهای زیر در اول هر بهار و پاییز باید انجام شود.

غلظت ضد یخ ضد جوش را کنترل کنید که از حداقل ضروری (متناسب با تغییرات دمای هوا) کمتر نباشد.
اندازه و شرایط ضدیخ را بررسی نمائید . در صورت کثیف بودن یا داشتن مواد ناشی از زنگ زدن فلزات آن را عوض کنید.
دستگاه را برای اطمینان از عدم وجود نشتی، تحت فشار (ترجیحاً وقتی ضد یخ سرد است) آزمایش کنید.
در پوش و لوله متصل به در پوش رادیاتور را بازرسی کنید.
لوله ها را بازبینی نمائید و محل اتصال لوله ها را محکم کنید.
تسمه پروانه ها را از لحاظ سالم بودن و کشش صحیح ،کنترل کنید.
در صورتی که دمای آب رادیاتور بیش از حد گرم یا سرد می شود ، ترموستات را کنترل کنید.
در تمام فصول سال محلول ضد یخ در رادیاتور باشد
هر دوسال یکبار تعویض گرددو زمان تعویض ابتدای سرمای هر سال می باشد.

نظر شما !!