انتقاد مدیر عامل صندوق تامین خسارات بدنی کشور از موتورسوراران/ فقط ۱۳ درصد موتورسواران بیمه دارند

مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور با اشاره به وجود بیش از۱۱.۵ میلیون موتورسوار در کشور گفت: از این میان تنها ۱.۵ میلیون یعنی ۱۳ درصد موتورسواران دارای بیمه نامه هستند.

نظر شما !!