شرایط محدود فروش اعتباری پژو پارس سال (مرداد ماه 95)

ایران خودرو به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، شرایط محدود فروش اعتباری پژو پارس سال بنزینی شرکت ایران خودرو با مشارکت شرکت لیزینگ ایرانیان از تاریخ 95/05/02 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

مدارک مورد نیاز:

1 .فرم قرارداد فروش رھنی (تکمیل و امضاء شده)

2 .وکالتنامه فک پلاک (پیوست بخشنامه می باشد)

3 .فرم تعھدنامه (در دو نسخه تکمیل و امضاء شده)

4 .پرینت حساب جاری صادر کننده چک (٣٠ گردش آخر)

5 .گواھی امضاء محضری متقاضی و صادر کننده چک

6 .کپی شناسنامه و کارت ملی شخص صادرکننده چک

شرایط فروش اعتباری پژو پارساین بخشنامه از ساعت 10 صبح روز شنبه 2/5/95 فعال شده است.

قیمت گذاری جدید ایران خودرو برای 206 و سمند (مرداد ماه 95)

با پیش پرداخت 13 میلیون تومان صاحب رانا شوید

افزایش سرمایه ایران خودرو دیزل از تجدید ارزیابی دارایی ها

با پرداخت 30 میلیون تومان صاحب ( هایما اس 7 ) شوید
پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه مرداد 95

 

لاماری ایلیا ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!