شرایط فروش محصولات ایران خودرو از امروز فعال می‌شود (مهر۹۵)

با توجه به استقبال گسترده از شرایط فروش محصولات ایران خودرو در مهر ۹۵ و تکمیل ظرفیت بعضی خودروها، ایران خودرو شرایط فروش متممی را برای برخی خودروها ارائه کرده که از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۱۱ مهر ماه ۹۵ آغاز می شود.

نظر به استقبال گسترده ھموطنان گرامي از طرح‌ھای فروش مھر 95 و با عنايت به تکمیل ظرفیت برخي خودروھا بدينوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مي رساند شرايط متمم فروش براي برخي خودروھا به شرح جداول پیوست تا زمان تكمیل ظرفیت ارائه مي گردد.

توضیحات :

کلیه شرایط، ضوابط، مدارک مورد نیاز و مراحل انجام کار در این بخشنامه مطابق بخشنامه ھاي مرتبط با ھر يك از شرايط فروش در مھر 95 می باشد.

  زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 95/07/11 مي باشد.

جدول فروش شماره 1 :
شرایط فروش محصولات ایران خودرو مهر۹۵


جدول فروش شماره 2 :
شرایط فروش محصولات ایران خودرو مهر۹۵  


جدول فروش شماره 3 :
شرایط فروش محصولات ایران خودرو مهر۹۵  


جدول فروش شماره 4 :
شرایط فروش محصولات ایران خودرو مهر۹۵
توضیحات:

* کلیه مبالغ به ریال است .

* نرخ سود مشارکت مقطوع به صورت تقریبی برابر نرخ سود سپرده در مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد ، در نظر گرفته شده است .

* پرداخت هاي قانونی عبارتند از: هزینه بیمه شخص ثالث + هزینه ثابت شماره گذاري + هزینه پست + کارت طلائی + مالیات ارزش افزوده .

* کلیه برنامه فروش هاي از محل کارخانه، امکان رزرو خودروهاي امانی آن نمایندگی را نیز دارد .

* زمان تحویل در نظر گرفته شده، روز کاري (کلیه ایام هفته به استثناء روزهاي تعطیل و پنجشنبه ها) میباشد.

قیمت رسمی دانگ فنگ H30 کراس اعلام شد

بازدید وزیر صنایع از ایران خودرو – مشارکت قطعه سازان در تولید محصول مشترک با عمان

امداد خودرو های متفرقه را چگونه تشخیص دهیم؟

پیش فروش محصولات ایران خودرو آغاز شد-مهر 95

آمار تولید خودروسازان داخلی منتشر شد (شهریور 95)

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!