شرایط فروش محصولات رنو در جشنواره نوروزی نگین خودرو

شرکت نگین خودرو نماینده رسمی برند رنو در ایران برای جشنواره فروش نوروزی خود یک مدل فروش نقد و اقساط معرفی کرده است.

بروزرسانی:شرایط فروش رنوهای نگین خودرو با قیمت سال 95 (اردیبهشت 96)

شرایط فروش رنو سیمبل:

این شرکت برای عرضه رنو سیمبل با قیمت قطعی 74 میلیون و 900 هزار تومان 2 مدل پیش پرداخت معرفی کرده است. در اولین مدل شما 17 میلیون تومان واریز کرده و برای 25 روز بعد از ثبت نام نیز یک چک به مبلغ 10 میلیون و 300 هزار تومان صادر خواهید کرد.

در ادامه نگین خودرو به شما 50 میلیون تومان وام پرداخت می کند که شما در بازه 12، 18، 24، 30 و 36 ماه این مبلغ را پرداخت خواهید کرد. تحویل خودرو 30 روزه خواهد بود.

اما در مدل دوم پرداخت، شما باید مبلغ 10 میلیون تومان واریز کرده و 17 میلیون و 300 هزار تومان برای 50 روز بعد از ثبت نام پرداخت خواهید کرد. تسهیلات خرید برای شما همان 50 میلیون تومان و تاریخ تحویل خودرو نیز 60 روز کاری است.

شرایط فروش رنو داستر

نگین خودرویی ها برای فروش داستر مدل 2016 با قیمت 99 میلیون و 900 هزار تومان، پیش پرداخت 27 میلیون تومان را پیشنهاد می کند و از شما بابت پرداخت دوم یک چک 25 روزه به مبلغ 20 میلیون و 700 هزار تومان نیز دریافت خواهد کرد.

تسهیلات 55 میلیون تومانی حساب خرید خودروی شما را تسویه خواهد کرد اما در ادامه در بازه 12، 18، 24 و 30 ماه این وام را بازپرداخت می کنید.

داستر 2017 SE Exclusive نیز با پیش پرداخت 38 میلیون تومان عرضه شده و یک چک 25 روزه به مبلغ 25 میلیون و 800 هزار تومان به عنوان پرداخت دوم از شما دریافت می شود. وام پرداختی برای این خودرو 50 میلیون تومان و زمان بازپرداخت برای شما 12 و24 ماه خواهد بود.

داستر 2017 معمولی نیز 30 میلیون پیش پرداخت نیاز دارد و پرداخت دوم آن شامل یک چک 50 روزه به مبلغ 33 میلیون و 800 هزر تومان خواهد بود. 50 میلیون تسهیلات با بازه پرداخت 12 و 24 ماه نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

آخرین نوع رنو داستر در این بخشنامه مدل اتوماتیک 4WD است که به مبلغ 119 میلیون تومان عرضه شده و شما می توانید با دو مبلغ متفاوت، پیش پرداخت اولیه خود را انجام دهید. اگر ودیعه شما 43 میلیون تومان باشد، یک چک 25 روزه به مبلغ 28 میلیون و 900 هزار تومان به عنوان پرداخت دوم از شما گرفته می شود اما اگر پرداخت اولیه 30 میلیون تومان باشد، باید یک چک 50 روزه به مبلغ 41 میلیون و 900 هزار تومان نیز صادر کنید.

تسهیلات نگین خودرو برای این خرید 50 میلیون و مدت زمان بازپرداخت 10 ماه با کارمزد صفر درصد خواهد بود.

هاکی روی برف با رنو کولئوس جدید

قیمت رنو کولئوس 2017 مشخص شد

رتبه دهم ایران میان کشورهای مونتاژ کننده رنو

رنو سیمبل را زیر قیمت بخرید

خرید رنو داستر با پیش پرداخت 30 میلیون تومانی (بهمن 95)

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!