مراکز اسقاط خودرو خالی از اسقاطی ها

به نقل از خبر خودرو ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور می گوید: ظرفیت خالی مراکز اسقاط ،بحرانی ترین مساله ای است که مراکز اسقاط از آن رنج می برند.

مصطفی جودی اظهار داشت : هم اکنون چیزی در حدود 15 درصد مراکز اسقاط در کشور فعال است چنانچه بر اساس آمار سال گذشته ، بین 80 تا 85 درصد ظرفیت مراکز اسقاط خالی است.

وی گفت : هم اکنون و در خوشبینانه ترین حالت برای مراکز اسقاط موجود یک و نیم میلیون خودرو در یک شیفت کاری ظرفیت در نظر گرفته شده است به این معنی که در 200 مراکز اسقاط موجود در کشور 1.5 میلیون خودرو قابلیت اسقاط دارند در حالی که عدد خروجی در سال ها گذشته 170 تا 180 هزار دستگاه خودرو بوده است.

وی تاکید کرد : دولت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به عنوان نهاد حاکمیتی باید چاره ای بیندیشند که این ظرفیت را پر کند در صورتی که این ظرفیت پر نشود، هیچ مشکلی در این بخش حل نخواهد شد.

وی با توجه به برنامه ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت در خصوص صدور 400 هزار گواهی اسقاط در سال جاری ، تاکید کرد : این تعداد گواهی اسقاط بسته به نوع خودروهای اسقاطی دارد بنابراین اگر این تعداد گواهی اسقاط نیز صادر شود در خوشبینانه ترین شرایط حدود 200 هزار دستگاه خودرو خواهد بود که حدودا چیزی در حدود 20 درصد ظرفیت مراکز اسقاط را پر می کند و 80 درصد ظرفیت مراکز همچنان خالی خواهد بود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور افزود : 400 هزار عدد گواهی نمی تواند خوراک مورد نیاز مراکز اسقاط و ظرفیت ایجاد شده را تامین کند.

گزارش خودرو

جودی همچنین با توجه به تاثیر افزایش مراکز اسقاط بر روند فعالیت مراکز؛ گفت : قطعا افزایش مراکز اسقاط بر بحران فعالیت مراکز افزوده است چرا که معتقدیم افزایش مراکز اسقاط باید بر اساس ظرفیت و نیاز در این بخش صورت گیرد .

وی تاکید کرد : شاید زمانی نیاز باشد که 400 مرکز اسقاط ایجاد شود و البته این مساله در شرایطی است که سالی 2 میلیون خودرو اسقاط شود.

وی افزود : اینکه ستاد مدیریت اعلام نموده که امسال 400 هزار گواهی اسقاط صادر می کند و چیزی در حدود 200 هزار دستگاه خودرو ، این مساله به معنی خالی بودن سقف ظرفیت مراکز اسقاط است و مشکلی را حل نمی کند.

منبع : خبر خودرو

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام آمیکو مدیران خودرو کرمان موتور>

اتو خسروانی

نظر شما !!