فروش متنوع محصولات کرمان موتور (مرداد 96)

فروش متنوع محصولات کرمان موتور (مرداد 96) توسط این خودروساز داخلی طبق جداول ذیل اعلام می شود.

پیش فروش جک S3 کرمان موتور (مرداد 96) :

پیش فروش جک اس 3 کرمان موتور (مرداد 96)

پیش فروش جک S3 کرمان موتور (مرداد 96)

فروش نقدی و اقساطی لیفان X60 اتوماتیک کرمان موتور (مرداد 96) :

فروش نقدی و اقساطی لیفان ایکس 60 اتوماتیک (مرداد 96)

فروش نقدی و اقساطی لیفان X60 اتوماتیک کرمان موتور (مرداد 96)

پیش فروش و فروش نقدی و اقساطی لیفان 820 کرمان موتور (مرداد 96) :

پیش فروش و فروش نقدی و اقساطی لیفان 820 کرمان موتور (مرداد 96)

پیش فروش و فروش نقدی و اقساطی لیفان 820 کرمان موتور (مرداد 96)

پیش فروش و فروش نقدی و اقساطی جک S5 اتوماتیک (مرداد 96) :

پیش فروش و فروش نقدی و اقساطی جک اس 5 اتوماتیک (مرداد 96)

پیش فروش و فروش نقدی و اقساطی جک S5 اتوماتیک (مرداد 96)

پیش فروش و فروش نقدی و اقساطی جک S5 دنده ای (مرداد 96) :

پیش فروش و فروش نقدی و اقساطی جک اس 5 دنده ای (مرداد 96)

پیش فروش و فروش نقدی و اقساطی جک S5 دنده ای (مرداد 96)

پیش فروش لیفان X50 کرمان موتور (مرداد 96) :

پیش فروش لیفان ایکس 50 کرمان موتور (مرداد 96)

پیش فروش لیفان ایکس 50 کرمان موتور (مرداد 96)

فروش نقدی و مرحله ای مزدا 3 تیپ 4 (مرداد 96)

فروش نقدی و اقساطی محصولات ایرتویا (مرداد 96)

فروش تابستانه ASX ژاپنی (مرداد 96)

فروش فوری محصولات ایران خودرو (مرداد 96)

 

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!