5 راه حل برای طول عمر بیشتر برف پاک کن خودرو

برف پاک کن خودرو پس از گذشت مدتى كهنه و فرسوده مى شود. زمانى كه خودرو در هواى برفى پارك شده است تيغه هاى برف پاك كن را بلند كنيد، همچنين تيغه ها بشوييد تا طول عمر آنها افزايش يابد.

ممكن است احساس كنيد كه تيغه ى برف پاک کن خودرو را بيشتر از چيزى كه انتظار داريد تعويض مى كنيد. آيا تيغه ى برف پاک کن را سال گذشته عوض كرديد و الان شيشه را تميز نمى كند و فرسوده شده است و احتياج به تعويض دارد؟ اگرچه هزينه ى تعويض تيغه هاى برف پاك كن زياد نيست، اما بهتر است با انجام دادن چند توصيه  طول عمر برف پاك كن را افزايش دهيد.

در ادامه 5 راه حل براى افزايش طول عمر تيغه ى برف پاک کن آمده است.

یک – زمانى كه خودرو را در بارش برف پارک مى كنيد تيغه هاى برف پاک کن را بلند كنيد. شايد اين كار به نظر غير ضرورى بيايد. اما در واقع شما با اين كار در حفظ تيغه ى برف پاك كن و هزينه هاى اضافى جلوگيرى مى كنيد. زمانى كه برف بر روى شيشه ى جلو مى نشيند، مخصوصاً زمانى كه خودروى شما هنوز گرم است، اين گرما باعث آب شدن برف مى شود و زمانى كه خودرو سرد شود اين برف هاى آب شده دوباره يخ مى زنند. در اين حالت تيغه ى برف پاك يخ مى زند و زمانى كه شما مى خواهيد از برف پاک کن استفاده كنيد چون تيغه ى برف پاك كن يخ زده است لبه ى لاستيكى آن كنده مى شود و آسيب مى بيند. در نتيجه برف پاك كن شيشه را به خوبى تميز نمى كند و احتياج به تعويض خواهد داشت.

برف پاک کن ژله ای

برف پاک کن ژله ای

گزارش خودرو

2- شيشه ى يخ زده را با برف پاک کن پاك نكنيد. در زمستان بعضى افراد سعى مى كنند كه شيشه ى جلوى يخ زده به كمك برف پاک کن تميز كنند. زمانى كه اين كار را مى كنيد يخ روى شيشه به پلاستيك تيغه ى برف پاك كن صدمه مى زند. اين كار باعث پارگى قسمت پلاستيكى مى شود و برف پاك كن نمى تواند شيشه را به خوبى تميز كند و بايد تعويض شوند.

3- تميز كردن تيغه هاى برف پاک کن با مواد شوينده. در حالى كه تيغه ى برف پاك كن همچنان كار مى كند و شيشه را به خوبى تميز مى كند، آنها توسط خاك و آلودگى هاى موجود كثيف مى شوند. اين آلودگى ها به لبه ى پلاستيكى برف پاك كن مى چسب و نه تنها باعث خراب شدن قسمت پلاستيكى تيغه برف پاك كن مى شوند بلكه مى توانند بر روى شيشه ى خودرو نيز اثر بد بگذارند و بر روى آن ايجاد خراش كنند. از يك پارچه ى تميز همراه با مواد شوينده استفاده كنيد و تيغه ها را تميز كنيد. اين كار باعث افزايش طول عمر تيغه ها مى شود.

برف پاک کن ساده

برف پاک کن ساده

4- خودرو را در سايه پارك كنيد. اگرچه اين امكان وجود ندارد كه هميشه در زير سايه خودرو را پارك كنيد، اما اگر مى توانيد اين كار را انجام دهيد. اين كار براى تمام بخش هاى خودروى شما خوب است، حتى برف پاک کن. زمانى كه قسمت پلاستيكى تيغه برف پاك كن گرم مى شود، قسمتى از خاصيت انعطاف پذيرى خود را از دست مى دهد و در واقع خشك مى شود و سخت و شكننده مى شود. تيغه هايى كه سخت و شكننده مى شوند نمى توانند به خوبى شيشه را تميز كنند.

5-  از تيغه ى برف پاک کن زمانى كه شيشه خشك است استفاده نكنيد. هدف استفاده از برف پاک کن پاك كردن برف و باران و مواد شونده از روى شيشه خودرو است. اين تيغه ها براى زمانى كه شيشه خشك است طراحى نشده اند. زمانى كه شما از آنها بر روى شيشه ى خشك استفاده مى كنيد صداى جير جير مى دهند. اين صدا نشان مى دهد كه پلاستيك تيغه ى برف پاک کن در حال سائيده شدن و فرسايش است. همچنين باعث مى شود كه ذراتى كه بر روى شيشه قرار دارند بر روى آن ايجاد خراش كنند. اگر باران يا برف نمى آيد، اول بر روى شيشه آب اسپرى كنيد سپس از برف پاک کن استفاده كنيد.

آموزش پولیش زدن حرفه ای خودرو

عوامل افزایش طول عمر گیرباکس خودرو

علت گیرکردن گیربکس اتوماتیک در حالت P یا پارک

حدفاصل مناسب در رانندگی در شرایط جوی مختلف

پنج عامل مهم در خرابی گیربکس های اتوماتیک خودرو

میزان فرمان خودرو و مزایای آن

5 نکته برای رانندگی در برف و یخبندان

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!