تغییر وضعیت لیزینگ با نظارت بانک مرکزی

نظارت بر لیزینگ ها در سال های گذشته به خاطر آشفتگی که در بازار و فضای پولی کشور حاکم بوده است باعث شد که ضربه زیادی به خاطر نبود نظارت دقیق به شرکت های لیزینگ وارد شود لذا آقای ابدالی از فعالین صنعت لیزینگ و رئیس هیأت مدیره کانون شرکتهای لیزینگ ایران در استودیو بورس اشاره کرد که در حال حاضر این وضعیت تغییر کرده است .

ابدالی تصریح کرد در سال 83 تصویب تنظیم بازارهای غیر متشکل پولی بود که وضعیت لیزینگ ها را سامان دهی کنند در کنار آن در سال 86 دستورالعمل دیگری تصویب شد راجع به تأسیس عملکرد و نظارت بر لیزینگ همه این موارد توسط بانک مرکزی انجام گرفت. از ابتدا شرکت های زیادی به نام لیزینگ تأسیس شد که قاعده ای نداشتند و تنها با سرمایه اندکی شرکت تأسیس می کردند و حدود 300 شرکت در کشور به ثبت رسید که با سرمایه خیلی کم فعالیت می کردند. پس از سال 86 به صورت مدون و نظارتی از طریق بانک مرکزی بر شرکتهای لیزینگ تنظیم شد که دستورالعملی مبنی بر سقف و کف سرمایه را مشخص کردند که منجر شد خیلی از شرکت ها از دایره فعالیت خارج شده، ولی کماکان هنوز هم فعالیت آنها به طور مجاز و غیر مجاز ادامه دارد.  /مجله خبری تحلیلی بازار سرمایه ایران

نظر شما !!