سهمیه بندی بنزین نیازمند مصوبه مجلس/ روزانه 40 میلیون لیتر بنزین قاچاق می شود

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به افزایش مصرف بنزین الان بحث سهمیه بندی مطرح شده اما این طرح نیازمند مصوبه مجلس است و در بودجه سال 97 هیچ گونه افزایش قیمت و سهمیه بندی پیش بینی نشده است.

به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو؛

علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به انتشار خبری مبنی بر احتمال سهمیه بندی شدن بنزین، گفت: در شهریور ماه حدود 120 میلیون لیتر بنزین روزانه مصرف می شد، لذا این نگرانی وجود دارد که بخش زیادی از بنزین در شرایطی که بین قیمت بنزین با قیمت واقعی فاصله زیادی وجود دارد شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شاید روزانه بین 30 تا 40 میلیون لیتر روزانه بنزین قاچاق شود، افزود: کنترل هایی که تاکنون انجام شده نشان می دهد بین مصرف و تولید رابطه مناسبی وجود نداشته و در بخش بنزین قاچاق صورت می گیرد.

بختیار با بیان اینکه هنوز تصمیم قطعی برای سهمیه بندی توسط مجلس و دولت اخذ نشده است، اظهار داشت: اگر دولت بخواهد برای سهمیه بندی تدبیری بیندیشد باید با نظر و تصویب مجلس این کار انجام شود.

وی درباره تکلیف بودجه سال 97 درباره قیمت سوخت و بنزین، افزود: در حال حاضر بحث های کارشناسانه در خصوص سهمیه بندی بنزین صورت می گیرد اما آنچه که در قانون بودجه سال 97 وجود دارد سهمیه بندی بنزین وجود نداشته و قیمت نیز هزار تومان است.

معمای قاچاق سوخت / میلیون ها لیتربنزینی که روزانه قاچاق می شود!

روزانه 20 میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می شود

عرضه مجدد بنزین سوپر از مهرماه

مخالفت مجلس با افزایش و دو نرخی شدن قیمت بنزین

رابطه مستقیم افزایش قیمت بنزین و کاهش تلفات جاده ای

تولید بنزین سوپر از پایان شهریور به روال قبل باز می گردد

کاهش تلفات جاده ای با گران کردن قیمت بنزین!

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!