شرکت های بیمه دیه و خسارت نمی دهند، اگر گواهینامه نداشته باشید!

بهتر است بدانید که اگر بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی کنید و دچار تصادف شوید دیه و خسارت از طریق شرکت های بیمه به شما تعلق نمی گیرد.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

برخی موارد پیش آمده است که شخصی بدون داشتن گواهینامه، اقدام به رانندگی می کند، در این میان با توجه به نبود مهارت کافی، و یا به بیان بهتر به جهت اینکه مهارت آنان توجه مراجع صالح به تایید رسمی نرسیده است، هنگامی که این رانندگان نیز دچار سوانح رانندگی می شوند، پیامد های قانونی بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که در تصادفات صرف نداشتن گواهینامه موجب مقصر بودن راننده نیست، آنچه در تعیین مقصر حادثه اثر گذار است وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد.

یعنی اگر آن علت وجود نداشت، حادثه هم به وجود نمی آمد. مقصر حادثه، طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، کارشناسان تعیین می‌کنند. حال اگر طبق قوانین مقصر نبودیم و علت وقوع جرم، طرف مقابل بود، تنها جرم ما رانندگی بدون گواهینامه است.

مطابق ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات اسلامی: “هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.”

همچنین مطابق بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ˈدر صورتی‌ که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.

مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه مطابق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی تبدیل می شود.

گزارش خودرو

عدم تمدید گواهینامه رانندگی، به معنای نداشتن گواهینامه نیست و با پرداخت جریمه مربوط به آن، گواهینامه تمدید می شود.

اگر فردی با رانندگی بدون گواهینامه مقصر حادثه ای شود و یا به عبارت دیگر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت وی علت تصادفی باشد که منجر به صدمات بدنی شود، دادگاه مکلف است مجازات وی را تشدید کند و می‌تواند وی را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.

مطابق ماده ۲ قانون بیمه شخص ثالث : ” كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقی يا حقوقی باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۸ اين قانون نزد شركت بيمه ای كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزی داشته باشد، بيمه كنند.

تبصره ۱ ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگری ساقط مي شود.

تبصره ۲ ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه نامه موضوع اين قانون مانع از مسئوليت شخصی كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت می گردد.“

معاون قضایی دیوان عالی کشور در این راستا اظهار کرد: اگر راننده ای فاقد گواهینامه معتبر رانندگی باشد ولو اینکه بیمه حادثه ویژه راننده هم داشته باشد، دیه و خسارت از طریق شرکت های بیمه به وی تعلق نمی گیرد.

وی گفت: این رای راجع به اشخاص ثالث نیست و اشخاص ثالث در تصادفات رانندگی حتی اگر راننده گواهینامه نداشته باشد، مستحق دریافت دیه و خسارت هستند.

انتهای پیام/

بخشودگی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث تا پایان بهمن ماه

تنها 20 درصد از کل موتورسیکلت های موجود بیمه شخص ثالث دارند!

جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث 100 درصد بخشیده می شود

سرتان کلاه نرود!/ کارشناسی خودرو در بخش ((شُسته رفته)) اتوشناس

درآمد دولت از حق بیمه شخص ثالث

آیا اطلاعات کافی از چگونگی استفاده از بیمه خودرو دارید؟/ فرانشیز بیمه بدنه خودرو چیست؟

دارندگان خودروهای نامتعارف برای گرفتن بیمه بدنه اقدام کنند

خسارت بیمه خودروهای میلیاردی و ۲۲۰ میلیونی یکسان است/ قانون به ضرر خودروهای بالای ۲۲۰ میلیون

عادات و اشتباهات رایج رانندگی

افت تصادفات ساختگی در تهران

44 درصد تصادفات فوتی پایتخت در مواقع تاریکی رخ می دهد

دومین عامل اصلی تصادفات در شهر تهران چیست؟

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!