دنا پلاس در ناوگان پلیس کشور سنگال

گروه صنعتي ايران خودرو به منظور كسب سهم مناسبي از بازارهاي بين المللي ، نخستین محصوله صادراتي دنا پلاس را روانه ناوگان پليس سنگال كرد تا این خودرو ملی و داخلی به عنوان خودرو پلیس این کشور شود.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو به نقل از ایکوپرس :

گروه صنعتي  ايران خودرو با تجهيز خودروي دنا پلاس دوگانه سوز به خودروي خاص پليس، زمينه صادرات مجدد محصولات توليدي خودرا به كشورهاي غرب آفريقا فراهم مي كند .

برمبناي اين گزارش ، در سال های اخیر کشور سنگال به عنوان یک پایگاه صادارتی به غرب آفریقا در نظر گرفته شده است از این رو ایران خودرو به دنبال توسعه همکاری ها با سایر سازمان های دولتی در این کشور است.

با توجه به استقبال خوب مردم سنگال از محصولات توليدي گروه صنعتي ايران خودرو، اين امرمي تواند به افزايش سهم اين گروه صنعتي در منطقه آفريقا منجر شود.

عرضه محصولات جدید ایران خودرو در بازار کشور عراق

تغییر راهبرد به سمت صادرات سودآور توسط ایران خودرو

صادرات 10 هزار دستگاه خودرو در سال 97 توسط ایران خودرو

کسب سه رتبه برتر توسط ایران خودرو

فروش 50 درصد اوراق مرابحه700 ميليارد توماني ایران خودرو

دنا پلاس توربو اتوماتیک در حال تست و آزمایش

با بودجه حدود 50 میلیونی، دنا پلاس بخریم یا برلیانس H330 ؟

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!