خسارت افت ماشین چگونه محاسبه می شود؟ تکلیف فرد مقصر در قبال این خسارت چیست؟

در تصادف با خودروهای صفر کیلومتر، حتما این جمله که خسارت افت ماشین چقدر است؟ به گوشتان خورده. بعضی وقت ها دیده شده بیمه تنها خسارت تعمیر را تقبل کرده و فرد مقصر مجبور به پرداخت افت قیمت خودرو مقابل شده است. در اینجا می خواهیم ببینیم دریافت خسارت افت ماشین قانونی است یا خیر؟ و اینکه تکلیف فرد مقصر در چنین شرایطی چیست.

بیمه فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت می‌کند. در حالی که در عرف جامعه ما خودرو تصادفی یا غیر تصادفی تفاوت قیمت دارد.

طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتا یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت است. در این راستا هم شخص متضرر می‌بایستی برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می‌شود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس‌های آن، خسارت افت ماشین را محاسبه و برآورد می‌کند.

گزارش خودرو

بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می‌شود با این توضیح که اگر خسارت بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه و اگر کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

وظایف رانندگان در مواجهه با انواع تصادف

جریمه خودروهایی که با تصادف ترافیک ایجاد می کنند

کاهش 25 درصدی تصادفات منجر به فوت در نوروز 97

رادار ضد تصادف در خودرو چیست؟

((فیلم)) تست تصادف DS7 / این خودرو از لحاظ ایمنی در چه جایگاهی است ؟

عملکرد بی وای دی S6 در تست تصادف+ فیلم

سربلند مثل ایکس تریل / مروری بر عملکرد شاسی بلند نیسان در تست های تصادف

تصادف زنجیره ای 56 خودرو در محور کرج قزوین + عکس

اهمیت طراحی تونل موتور و گیرباکس در تصادفات از جلو

ساعت پیک تصادفات رانندگی

 

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام آمیکو مدیران خودرو کرمان موتور>

نظر شما !!