پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

همایش ملی لیزینگ و اقتصاد مقاومتی

مقالات برگزیده همایش لیزینگ و اقتصاد مقاومتی مشخص شد.

در جلسه داوری همایش لیزینگ و اقتصاد مقاومتی کمیته علمی مقالات ارسالی را بررسی کردند و بدین ترتیب مقالات برگزیده همایش لیزینگ و اقتصاد مقاومتی مشخص شد. جلسه پایانی کمیته علمی و جلسه داوری مقالات همایش لیزینگ و اقتصاد مقاومتی با حضور اعضای کمیته علمی برگزار شد. در این جلسه دکتر رهنما رئیس کمیته علمی […]

سهیل زنگنه
دوشنبه - ۹ شهریور ۱۳۹۴

در جلسه داوری همایش لیزینگ و اقتصاد مقاومتی کمیته علمی مقالات ارسالی را بررسی کردند و بدین ترتیب مقالات برگزیده همایش لیزینگ و اقتصاد مقاومتی مشخص شد.

جلسه پایانی کمیته علمی و جلسه داوری مقالات همایش لیزینگ و اقتصاد مقاومتی با حضور اعضای کمیته علمی برگزار شد. در این جلسه دکتر رهنما رئیس کمیته علمی سطح علمی مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش را مطلوب بیان نمود و گفت: باتوجه به اینکه در فصل تعطیلات تابستانی دانشگاه ها به سر می بریم ولی مقالات ارائه شده چه به لحاظ سطح و محتوای علمی و چه از لحاظ تعداد مقالات در سطح خوب و ارزشمندی می باشد.

ایشان همچنین برگزاری همایشی در سطح ملی را از فعالیت های بسیار مفید و اثرگذار کانون دانست و ابراز امیدواری نمود در سالهای آتی نیز همچنان شاهد همایشهایی در این سطح و در سطح بین المللی باشیم و از این طریق علاوه بر احقاق مطالبات صنعت لیزینگ، با تحقیقات و دانش علمی، این صنعت را در کشور را ارتقاء دهیم در ادامه دکتر میری عضو کمیته نیز به بیان نقش و اهمیت صنعت لیزینگ در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور پرداخت.

در پایان اعضاء پس از بررسی مجموع مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش به بررسی مقالات ارسالی و محتوای علمی آن پرداخته و درنهایت از بین 48 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش 18 مقاله پذیرفته شد و 9 مقاله به عنوان مقالات برگزیده انتخاب و اعلام شد. بر این اساس مقالات منتخب به شرح ذیل می باشد.

1ـ ماهیت حقوقی عقد اجاره به شرط تملیک (آقای احمدی لویه)

2ـ کاربرد اندیس بهره وری مالم کوئیت در محاسبه پیشرفت (خانم کریمیان)

3ـ ماهیت حقوقی عقد اجاره به شرط تملیک (آقای حبیبی)

4ـ نگاه حقوقی به لیزینگ عملیاتی (آقای ستاری)

5ـ فرهنگ سازی راه موثر توسعه صنعت لیزینگ (آقای ابزری)

6ـ صنعت لیزینگ ایران در دوران پساتحریم(آقای شیدایی)

7ـ تأثیر اعتبارسنجی به معوقات (آقای شالچی)

8ـ تأثیر تکنولوژی بر ساختار سازمانی صنعت لیزینگ ایران (آقای جراحی)

انجام آخرین مقدمات همایش ملی لیزینگ و اقتصاد مقاومتی

لیزینگ، دومین منبع تامین مالی بعد از بانک

نیاز روزانه دنیا با لیزینگ رفع می شود نه وام بانکی

مدیرعامل لیزینگ آریادانا : تقاضا با عرضه تطابق ندارد

اولین تغییرات دوران پساتحریم در لیزینگ خواهد بود.

معضل بزرگ شرکت های لیزینگی وصول مطالبات معوقه است

دیدگاه خود را بنویسید

کیوسک مطبوعاتی